close
Share with your friends

Förutsägbart och enkelt skattesystem högst upp på önskelistan

Förutsägbart och enkelt skattesystem på önskelistan

KPMG bjöd in till årets stora skattedag för att diskutera framtidens företagsbeskattning och hur den kan bidra till ökad tillväxt.

1000

Tina Zetterlund

Kontakt

Relaterat innehåll

Tina Zetterlund

Det var fullt hus på Grand Hôtel när KPMG bjöd in till årets stora skattedag för att diskutera framtidens företagsbeskattning och hur den kan bidra till ökad tillväxt.

Dagen började med ett gemensamt pass där Tina Zetterlund, chef KPMG Skatt, inledde:

 – Förändringstakten inom näringslivet under senare år har varit mycket hög.Den digitala ekonomin har utvecklats i rekordfart och har skapat ett antal nya multinationella företag på väldigt kort tid. Förändringstakten på skatteområdet har hittills inte riktigt hängt med. Men nu tas krafttag både i Sverige och internationellt för att skatteområdet ska komma ikapp utvecklingen. Företagen behöver förutsägbara och konkurrenskraftiga villkor för att kunna verka på den internationella marknaden.

Därefter tog moderator Anna Olin över för att diskutera vilka förändringar i den svenska företagsbeskattningen som kan bidra till ökad tillväxt med panelen Jan-Olof Jacke, AstraZeneca, Leif Jakobsson, Skatteutskottet, samt Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsutredningen.

Panelen var enig i att förändringstrycket nu är högt och att förutsägbarhet och enkelhet är viktiga ingredienser för Sveriges framgång internationellt. Alla i panelen räckte till sist upp en hand på frågan om det är dags för en skattereform, även om det rådde delade meningar om det ska ske genom en stor reform eller stegvis.

Jan-Olof Jacke, vd för AstraZeneca i Sverige, efterfrågade bl a bättre förutsägbarhet på skatteområdet och särskilt vad gäller bolagsskattesatsen. Pontus Braunerhjelm, ordförande i Entreprenörskapsutredningen, pekade särskilt på de utmaningar som finns för nystartade bolag och entreprenörer, där personaloptionsfrågan är allra viktigast just nu enligt honom. Leif Jakobsson, vice ordföranden i Skatteutskottet, betonade svårigheterna med implementeringen av de stora förändringar som nu sker på skatteområdet globalt, till exempel som en följd av OECD:s BEPS-förslag, men kunde inte ge något konkret svar på när ny lagstiftning kan förväntas vara på plats.

Samtalet kan sammanfattas med att nya tider kräver ny lagstiftning, vilken behöver vara enkel, förutsägbar och konkurrenskraftig internationellt.

Fördjupningspass

Därefter var det dags för tolv olika fördjupningspass. TaxNews bevakade de tre mest välbesökta och frågade varför man valt just det passet.

Simon Areblom, Tax Accounting Manager, Spotify

Jag valde Tax Transparency då det blir allt viktigare att kommunicera vilket samhällsansvar bolagen tar. Spotify är insatta och vi vill vara transparenta. På marknader där vi är etablerade ska vi betala skatt i förhållande till funktion/risk. Jag tror skatt kommer inkluderas än mer i CSR och jag ser stora möjligheter för Spotify då vi redan arbetar för att bli mer transparenta.

Ylva Palmbäck, skattejurist, Electrolux

Jag valde passet Nya ränteavdragsregler för företag eftersom det är viktigt för Electrolux att aktivt bevaka frågan för att kunna fatta de bästa besluten för oss som företag samt kunna påverka utvecklingen på skatteområdet. Det var intressant att höra hur Caroline och Jörgen tror att reglerna kommer att utformas framöver.

Jesper Ingemarsson, Head of Tax, Jernhusen AB

Jag valde Skattefrågor - transaktioner med fokus på moms eftersom det råder en stor osäkerhet på detta område. Praxis går åt olika håll och vi vill förstå vad som är rätt, för att kunna göra rätt. Rådande situation gör det svårt att förklara internt vad som gäller och även tillämpningssvårigheter. Vi efterlyser en klar och tydlig praxis, förutsägbarhet helt enkelt.

Johan Salin, skattechef, Nordisk Renting AB

Jag lyssnade på Skattefrågor - transaktioner med fokus på moms eftersom vi är ett fastighetsbolag som köper och säljer fastigheter. I alla dessa transaktioner dyker frågan om avdragsrätt för moms upp, varför vi måste bevaka allt vi kan inom ämnet. Det är olyckligt att det fortfarande råder sådan osäkerhet kring hur man ska hantera dessa frågor.

Efter fördjupningspassen var det dags för mingel med underhållning av Orphei Drängar, ledda av KPMG Skatts egen dräng tillika momsspecialist Joachim Broberg.

KPMG Skatt vill tacka alla som kom och bidrog till en eftermiddag full av intressanta samtal och möten.

 

© 2020 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan