close
Share with your friends

Samråd kring EU-kommissionens arbete med en gemensam skattebas, s k CCCTB

Samråd kring EU-kommissionens arbete

EU-kommissionen har i kölvattnet av slutrapporterna i OECD:s BEPS-projekt initierat ett öppet samråd kring återupptagandet av arbetet med ett förslag till direktiv om en gemensam skattebas, s k CCCTB.

1000

Kontakt

Jörgen Graner

Partner / International Corporate Tax

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Samrådet pågår mellan 8 oktober 2015 och 8 januari 2016 och synpunkter önskas bl.a. på om det – på kort sikt – skulle vara lämpligt att enas om gemensamma regler för implementeringen av vissa BEPS-relaterade aspekter hos den gemensamma skattebasen baserat på nuvarande förslag, fram till dess att kommissionen antar ett nytt (reviderat) förslag till CCTB/CCCTB. Kommissionen efterfrågar vidare synpunkter på till exempel vilken utsträckning CCCTB kan utgöra ett effektivt verktyg mot aggressiv skatteplanering.


Vänligen se följande länkar för mer information om det öppna samrådet:

 

Kontakt:

Jörgen Graner
jorgen.graner@kpmg.se

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan