EU-kommissionens arbete med Country-by-Country reporting

EU-kommissionens arbete: Country-by-Country reporting

Den 17 juni 2015 lanserade Europeiska Kommissionen ett offentligt samråd om bolagsskattens öppenhet inom EU.

1000

Kontakt

E-post

Relaterat innehåll

Den 17 juni 2015 lanserade Europeiska Kommissionen ett offentligt samråd om bolagsskattens öppenhet inom EU, läs mer här. För att minska skatteundandragande och aggressiv skatteplanering inom EU fick Kommissionen i uppdrag att utreda om det finns ett behov av att företag lämnar information om exempelvis skatter de betalar i länder där de bedriver verksamhet. Samrådet är även en del i ett större projekt, nämligen handlingsplanen för en rättvis och effektiv företagsbeskattning, vars huvudsyfte är att återuppta arbetet med Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), se TaxNews nr 33, 2015, och som också presenterades samma dag. Kommissionens arbete är en uppföljning av G20-ledarnas utfästelse att skattemyndigheterna fritt ska få utbyta information om stora multinationella företag, inklusive deras Country by Country (CbC)-rapporter.

Krav på insyn i form av CbC-rapportering finns idag för banker enligt Capital Requirement Directive IV och för stora utvinnings- och avverkningsindustrier enligt Accounting Directive.

Syftet med EU-kommissionens samråd var att bedöma om en utvidgning av krav på insyn för multinationella företag genom införande av CbC-rapportering skulle kunna bidra till att bekämpa skatteflykt även inom andra sektorer. Således önskade Kommissionen samla in mer information och få en uppfattning om intressenternas åsikter angående omfattning och utformning av bestämmelserna.

KPMG i Europa framförde i sina synpunkter stöd för införande av CbC-rapportering då den tillhandahåller skattemyndigheter nödvändig information för att bekämpa skatteundandragande och skatteflykt. Samtidigt belystes även att de flesta bolag faktiskt inte har aggressiv skatteplanering och att fördelarna med mer insyn måste vägas mot den administrativa bördan och kostnaden för att rapportera. KPMG påpekade också att utformningen av CbC-rapporteringen bör vara enhetlig med BEPS action 13 för att säkerställa att det inte ska bli mindre attraktivt att bedriva affärsverksamhet inom EU. Ni kan läsa mer om vilka synpunkter KPMG presenterade här.

Vi följer utvecklingen och kommer rapportera mer om Kommissionens fortsatta arbete i denna fråga.    

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today