Årlig statistik över ömsesidiga överenskommelser vid dubbelbeskattning

Årlig statistik över överenskommelser vid dubbelbeskatt

OECD har publicerat den årliga statistiken över ömsesidiga överenskommelser vid dubbelbeskattning, så kallade Mutual Agreement Procedures (MAP). Som ett steg i OECDs arbete att effektivisera proceduren publicerar OECD denna data som syftar till att öka transparensen i MAP procedurer.

1000
Annika Lindström

Partner & Head of Tax & Legal

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

Sveriges statistik för 2014 är uppdelad på procedurer med OECD länder och icke-OECD länder. Statistiken visar att den genomsnittliga handläggnings-tiden ständigt sjunker och låg på nio månader år 2014 jämfört med 2013, då det tog genomsnittligt 15 månader från initiering till färdigt beslut. Den korta handläggningstiden beror på att en stor del ärenden avser fonder vars handläggning går mycket snabbare än andra ärenden. Således dras den genomsnittliga handläggningstiden ner markant. I vanliga ärenden bör man ändock räkna med att handläggningstiden tar cirka två år.

Rapporteringsmetoden förändrades 2014. I årets rapport visas hur många procedurer som fortfarande är pågående per respektive år då de initierades. Det går att utläsa att det vid 2014 års början fanns 171 pågående procedurer med OECD länder som motpart, respektive 15 med icke-OECD länder. Under året initierades 87 nya procedurer med OECD länder som motpart respektive 4 med icke OECD länder. Vid 2014 års utgång var det 169 pågående procedurer med OECD länder som motpart respektive 16 med icke-OECD länder.  

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor.  

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today