close
Share with your friends

HFD meddelar PT i mål om hemvistintyg

HFD meddelar PT i mål om hemvistintyg

I mars i år kom en för fondbranschen viktig (positiv) dom om hemvistintyg från Kammarrätten i Sundsvall. Skatteverket överklagade kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen.  

1000

Kontakt

Ann Törner

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Frågor i målet gäller dels förutsättningarna för överprövning av ett beslut rörande hemvistintyg för en svensk värdepappersfond, dels om en sådan fond kan anses ha skatterättslig hemvist i Sverige i den mening som avses i skatteavtalet mellan Sverige och Spanien.

Vi bevakar givetvis utvecklingen i HFD vidare. Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor.

Läs mer 
TaxNews 2015-04-01: Viktig kammarrättsdom om svenskainvesteringsfonder och hemvistintyg(skatteavtal)

KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan