close
Share with your friends

Positiva tongångar i KPMG:s första småföretagarbarometer

Positiva tongångar i småföretagarbarometern

KPMG har i samarbete med opinionsinstitutet Novus inrättat en rikstäckande undersökning för att medverka till en diskussion om hur situationen för svenska småföretag kan förbättras.

1000

Relaterat innehåll

I KPMG:s första småföretagarbarometer ser företagen en svagt positiv bild av konjunktur- och affärsläget. En tredjedel av företagen planerar att nyanställa inom 12 månader och nära hälften av företagen tror på ökad lönsamhet. Som risker mot rådande affärsklimat ser företagen politiskt betingade försämringar som det allvarligaste hotet och efterlyser förutom sänkta skatter även förenklade lagar och regler som katalysator för ökad tillväxt.  


KPMG har i samarbete med opinionsinstitutet Novus inrättat en rikstäckande undersökning för att medverka till en diskussion om hur situationen för svenska småföretag kan förbättras. Undersökningen kommer genomföras två gånger per år, vår och höst. Patrik Anderbro, ansvarig för små- och medelstora företag inom KPMG förklarar:

 

- Småföretagen är en viktig tillväxtmotor för Sverige och så även för KPMG. Vi vill med den här barometern, på ett strukturerat sätt, lyfta upp viktiga frågor i samhällsdebatten.

 

I den första undersökningen som genomfördes under maj månad svarade 558 personer, varav en majoritet (57 %) var vd för det tillfrågade företagen. I undersökningen hade ca 40 % en svagt positiv bild av konjunkturen och affärsläget och nära hälften (45 %) trodde på en förbättrad lönsamhet i deras företag framöver. En tredjedel (35 %) av de tillfrågade trodde att de skulle öka antalet anställda i företaget och endast var tionde trodde de skulle minska personal.

 

- Det resultat som sticker ut mest i KPMG:s småföretagarbarometer är bedömd risk för försämrat affärsklimat. Här svarade en majoritet (52 %) att politiskt betingade försämringar var den allvarligaste risken. Att jämföra med att endast 16 % som svarade kompetensbrist, säger Patrik Anderbro.

 

När företagen skulle svara på frågan ”Vad anser du är viktigast för tillväxten hos små och medelstora företag” blev svaret lägre skatter och enklarare lagar och regler.

 

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today