close
Share with your friends

Kan jag bjuda mina anställda på höstens kick-off?

Kan jag bjuda mina anställda på höstens kick-off?

Företagskonferenser, företagskick-off, fester och events är omgärdad av en snårig gråzon. Här gäller det att ha kunskap om de skatterättsliga reglerna för att anordna ett uppskattat arrangemang men undvika att de anställda förmånsbeskattas i efterhand.

1000

Relaterat innehåll

kick off

Belöningsresor, som helt saknar samband med verksamheten och inte kan ses som en personalfest leder till förmånsbeskattning för den anställde.

Konferensresor och kick-off utgör däremot normalt personalkostnader. Här finns dock ett antal frågeställningar att ta hänsyn till vid den skattemässiga bedömningen av konferensresor för att få avdragsrätt och undvika förmånsbeskattning för de anställda:

Vilket syfte har resan, och vilken nytta medför den för arbetsgivaren?
Resan ska vara till nytta för arbetsgivaren och resultatet ska gagna företaget. Syftet med resan är en betydande faktor. Var därför noga med att dokumentera syftet med resan redan när denna planeras.

Hur har konferensen lagts upp?
Även hur konferensen lagts upp är av betydelse. Om resan har mer karaktär av en nöjesresa än en konferens riskeras förmånsbeskattning för hela, eller delar av resans värde. Programmets innehåll ska vara relevant och inte för lyxigt. Detta är bedömningsfrågor från varje enskild resa. En generell riktlinje är att konferensen måste innehålla minst sex timmars arbete per dag. För att kunna verifiera hur tiden använts måste ett detaljerat program över konferensdagarna finnas framtaget. Vidare bör inte resmålet främst ha valts utifrån möjlighet till nöjes- och rekreationsmoment. Normalt ifrågasätts dock inte resor inom EU.

Påkostade kvällsarrangemang t.ex. sista kvällen på konferensen anser Skatteverket ska brytas ut ur konferenskostnaderna och utgifterna skall behandlas som personalfest med den skattemässiga avdragsrätten som medföljer.

Personalfest som arrangeras på annan ort än arbetsorten är normalt skattefri under förutsättning att det enbart är en övernattning. Vid fler övernattningar kan det enligt Skatteverket vara fråga om en skattepliktig förmån.

Var förutseende och kontakta din rådgivare!

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today