close
Share with your friends

Effektivare revision med checklistor

Effektivare revision med checklistor

Den som förbereder sig på rätt sätt har stora möjligheter att spara tid på en effektivare revision. Ju mindre detektivarbete revisorn måste ägna sig åt, desto effektivare blir revisionen.

1000

Relaterat innehåll

dekor

Revisionen utförs oftast vid två tillfällen under bolagets räkenskapsår. En gång under löpande år då revisorn främst fokuserar på intern kontroll och förvaltningsrevision och i samband med bokslutet då fokus ligger på siffrorna och årsredovisningen. Vid båda dessa tillfällen behöver revisorn tillgång till mycket mer än bara själva redovisningen. Beroende på om det är fråga om en förstagångsrevision eller om KPMG reviderat bolaget tidigare år behöver revisorn tillgång till olika dokument.

 

PBC- listor förenklar för dig som kund
För att förenkla för dig som kund att ta fram de dokument som revisorerna vill ha vid de olika revisionstillfällena har KPMG tagit fram så kallade PBC-listor (PBC = Prepared By Client). Det finns olika listor för olika delar av revisionen. Genom att du som kund får tillgång till dessa listor innan revisionen påbörjas och därmed kan plocka fram de dokument och underlag som efterfrågas kommer revisionen att bli betydligt effektivare. Underlag i elektronisk form är att föredra dels för ökad effektivitet men även ur miljöhänsyn, men det är även möjligt att lämna underlaget i pappersform. Som ett komplement till erhållen dokumentation genomförs sedan intervjuer med berörda personer och i vissa fall behöver revisorn komplettera med ytterligare dokument.

 

Lista över dokumentation

PBC-listan omfattar följande delar:

 

Del 1 – Dokumentation av rutiner och kontroller
Del 2 – Dokumentation av delårsbokslut
Del 3 – Dokumentation av årsbokslut
Del 4 – Dokumentation av årsredovisning

 

Alla delar i listorna är inte tillämpliga på alla bolag utan vad som efterfrågas anpassas efter respektive bolag och beror exempelvis på vilken verksamhet som bedrivs, storlek på företag samt hur företaget är organiserat.


Tips och råd inför revisionen
Genom att bolaget i god tid förbereder sig inför revisionen och ser till att ta fram de handlingar som revisorn efterfrågar samt att personal hos bolaget är tillgänglig vid revisionen för att kunna svara på frågor kommer revisionen med största sannolikhet att kunna genomföras snabbare och mer effektivt.

 

Exempel på material som revisorn efterfrågar är:

 

Vid löpande granskning:

 • Under året dokumenterade avstämningar av balansposter
 • Attestinstruktion
 • Rutinbeskrivningar
 • Registreringsbevis från Bolagsverket
 • Styrelseprotokoll, underskrivna
 • Aktuella försäkringsbrev
 • Aktuella fullmakter gällande bank- och postgirokonton
 • Skattekontoutdrag
 • Skattedeklarationer för moms, arbetsgivaravgifter och skatt

 

Vid bokslutsgranskning:

 • Bokslut och årsredovisning med tillhörande bokslutsbilagor
 • SIE4-fil från redovisningen
 • Avstämningar och specifikationer för respektive balanskonto med tillhörande underlag
 • Anläggningsregister
 • Lagerlistor och lagerintyg
 • Åldersanalys kundfordringar
 • Engagemangsbesked från banken (OBS! Skall skickas från banken direkt till revisorn)
 • Skattekontoutdrag för resterande del av året


Dialog med revisorn
Om du känner dig osäker på hur du ska göra är du mer än välkommen att vända dig till oss på KPMG, vi finns här för att hjälpa dig. Det är aldrig fel att ha en dialog med revisorn inför revisionen, då kan man göra upp en tidplan och få koll på vad revisorn efterfrågar och på så sätt slippa frågor och kompletteringar i efterhand. Så tveka inte, hör av dig till oss redan idag!

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today