Tjänstepensionsbeskattningsutredningen har lämnat sitt slutbetänkande

Tjänstepensionsbeskattningsutredningen har lämnat...

Idag har Tjänstepensionsbeskattningsutredningen lämnat sitt slutbetänkande ”Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna” (SOU 2015:68).  

1000

Relaterat innehåll

Utredningen föreslår bland annat

  • Att det ska bli tillåtet att fylla på stiftelser med avdragsrätt, om det visar sig att kapitalet gått ned i värde.

  • Att begränsningen i avdragsrätten vid byte av tryggandeform från stiftelsetryggande under vissa förutsättningar inte ska gälla.

  • Att det under vissa förutsättningar ska vara möjligt att med avdragsrätt överföra ansvaret för en pensionsutfästelse på en arbetsgivare utan att en näringsverksamhet förs över.

  • Att avtappningsreglerna avseende disponibla pensionsbelopp tas bort.

  • Att pensionsutfästelser till personer med ett bestämmande inflytande över företaget ska få tryggas i balansräkningen under förutsättning att det finns en kreditförsäkring.

  • Att det klargörs att det även civilrättsligt är möjligt att byta tryggandeform från stiftelse till konto avsatt till pensioner, vad gäller utfästelser som följer av en pensionsplan. Villkoret för detta skulle vara att tryggandet förenas med kreditförsäkring.


Utredningen avstår från att lägga fram några förslag vad gäller gränsdragningen mellan verksamhet hos livförsäkringsföretag som beskattas med inkomstskatt respektive avkastningsskatt. Utredningen föreslår i stället att frågan om livförsäkringsföretagens beskattning tas upp inom ramen för en ny utredning.   De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Välkommen att kontakta oss för mer information.  

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today