EU-kommissionen återupptar arbetet med CCCTB

EU-kommissionen återupptar arbetet med CCCTB

EU-kommissionen tillkännagav idag att man återupptar sitt arbete med en gemensam konsoliderad bolagsskattebas inom EU, en s k CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base).

1000
Caroline Väljemark

Partner

KPMG i Sverige

E-post

Redan 2011 presenterade Kommissionen ett förslag till CCCTB, men förhandlingarna medlemsstaterna emellan körde då fast och förslaget ledde därför inte till lagstiftning på EU-nivå. I syfte att föra förhandlingarna i frågan framåt har Kommissionen nu beslutat att återuppta arbetet med CCCTB, men i en något förändrad form.   Skillnaderna jämfört med 2011 års förslag och det kommande förslaget anges huvudsakligen bli att en tillämpning inte bör vara valfri för företagen utan obligatorisk (åtminstone för multinationella företag) och att implementeringen bör ske i två steg.

Enligt Kommissionen bör huvudfokus vara att få till en gemensam bolagsskattebas, varvid konsolideringsmomentet är tänkt att komma i det andra steget. Kommissionen anger vidare att man bland annat kommer att analysera skattebasens beståndsdelar för att återspegla de diskussioner som hittills förts mellan medlemsstaterna. I sammanhanget bör även nämnas att CCCTB:n enligt Kommissionen inte innefattar en harmonisering av skattesatser.  

Kommissionen anger att arbetet med ett uppdaterat förslag till CCCTB ska påbörjas omedelbart och att förslaget ska presenteras inom 18 månader, d v s så snart som möjligt under 2016.  

Välkommen att kontakta oss för mer information.  


Caroline Väljemark
+46 31 61 48 60
caroline.valjemark@kpmg.se

© 2022 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today