close
Share with your friends

Skatteplanering i fastighetssektorn utreds

Skatteplanering i fastighetssektorn utreds

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet.

1000

Relaterat innehåll

Utredningen ska särskilt se över regelverket avseende paketering av fastigheter och analysera om förvärv genom fastighetsbildningsåtgärder missbrukas för att undgå stämpelskatt.    

– De öppningar som finns för skatteplanering genom paketering och förvärv via fastighetsbildningsåtgärder gör att det finns anledning att se över reglerna, säger finansminister Magdalena Andersson.

Utredaren ska bland annat: kartlägga och analysera den skattemässiga situationen för företag i fastighetsbranschen, undersöka de samhällsekonomiska effekterna av fastighetspaketering, lämna förslag på författningsändringar för att motverka paketering av fastigheter som ett skatteplaneringsverktyg,  analysera om förvärv genom fastighetsbildningsåtgärder missbrukas för att undgå stämpelskatt och om det bedöms lämpligt, lämna förslag på lagändring. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017. Att regeringen på något sätt skulle agera i dessa frågor var väntat eftersom det fanns med i såväl Alliansens budget som regeringens. Något överraskande är kanske att det dröjer så länge innan utredningen ska presentera sitt förslag. Det kan dock inte uteslutas att vissa regeländringar skulle kunna införas tidigare.  

Välkommen att kontakta oss för mer information.    

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today