KPMG och Ramböll presenterade projektet Järnväg S... - KPMG Sverige
close
Share with your friends

KPMG och Ramböll presenterade projektet Järnväg Stockholm-Oslo

KPMG och Ramböll presenterade projektet Järnväg S...

Den 9 juni höll Infrastrukturkommissionen sitt tredje seminarium, denna gång tillsammans med Stockholms Handelskammare. KPMG och Ramböll presenterade sitt referensprojekt Järnväg Oslo-Stockholm för ledande samhällsdebattörer och forskare som samlats för att diskutera storstadens transporter.

1000

Kontakt

Partner, Advisory

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

railway

Fokus låg på alternativ finansiering och organisering samt hur vi kan få mer effektiv transportinfrastruktur på plats – snabbare än idag. Seminariet var fullbokat vilket visar på stort intresse för dessa frågor.

Åsa Hansson, KPMG och Malcolm Sjödahl, Ramböll höll en uppskattad presentation av det business case de arbetat fram för infrastrukturkommissionen om snabbare järnvägsförbindelse mellan Stockholm-Oslo. Norge är en av Sveriges viktigaste handelspartner och det bor mer än 4,5 miljoner människor i stråket Stockholm-Oslo. Beräkningar visar att resandeunderlaget i stråket potentiellt utgör 24 000 resenärer per dag.

Referensprojektet baseras på ett förslag som utgår från befintligt spår som upprustas och byggs ut så att man bygger igen de sträckor som saknar spår, även kallade missing links (Arvika-Lilleström och Örebro-Kristinehamn). Förslaget innebär att tågen håller genomsnittshastigheten 250km/h istället för 350km/h, vilket är ett billigare alternativ eftersom nya spår inte behöver läggas. Trots lägre hastighet kommer restiden ändå kunna kortas från ca 6 h idag ner till 2,40 h.

Efter presentationen hölls en paneldebatt om referensprojektet där bland annat Catharina Elmsäter-Svärd, tidigare infrastrukturminister (M), Björn Rosengren, ordförande Norsk-Svenska Handelskammaren och tidigare näringsminister (S), Maria Rankka, VD Stockholms Handelskammare och Maria Wetterstrand, Infrastrukturkommissionen och tidigare språkrör (MP) deltog.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

Offertförfrågan