close
Share with your friends

Han gör skatt attraktivt

Han gör skatt attraktivt

Skatt som en hållbarhetsfråga är en allt hetare trend. David Perrone, ansvarig för Tax Management Consulting på KPMG, har kunskaperna som hjälper företagen att vara rätt förberedda när media och investerare börjar ställa de besvärliga frågorna om skatten.

1000

Relaterat innehåll

David Perrone

Att en amerikansk skattekonsult väljer att flytta till Sverige är en händelse som ser ut som en tanke. Men nu var det faktiskt inte de höga skatterna som lockade David Perrone, utan något mer typiskt: kärleken.

David och hans svenska fru träffades som utbytesstudenter i Holland och när David var klar med sin ekonomexamen i USA 2003 letade han efter en tjänst som skulle öppna för en internationell karriär, med siktet inställt på att flytta till Sverige. Han började arbeta på en av ”Big4-byråerna” i USA med inriktning på transfer pricing, ett område som då var relativt nytt och som innebär skatterådgivning till multinationella företag när det gäller att sätta rätt pris på interna transaktioner.

Med dessa kunskaper i ryggen var det inga större problem att två år senare hitta ett passande jobb i Sverige.

– Det var inte så många här som hade samma kunskap som jag. USA låg mycket längre fram på det här området.

Ganska snart började David Perrone intressera sig för en annan aspekt på skatterna, nämligen hållbarhetsfrågan. Mellan 2012 och 2014 genomförde han en MBA-utbildning på Handelshögskolan i Stockholm och uppsatsen handlade just om skatt som nästa hållbarhetsfråga.

Timingen kunde knappast ha varit bättre – internationellt har skatt som en hållbarhetsfråga varit ett allt hetare ämne under de senaste åren och KPMG kunde vara tidigt ute med att erbjuda rådgivning inom området till de svenska kunderna.

Det som drivit på utvecklingen är enligt David Perrone en allmän trend med fokus på hållbarhet där skattefrågan blivit det nästa naturliga steget.

– Hållbarhetsfrågorna handlade till att börja med mest om miljö och natur, sedan om bra arbetsförhållanden, efter det hamnade korruptionsfrågorna i fokus och nu är det skatterna som står på tur. Och det finns många intressenter som driver på frågan som media, NGO:s och investerare.

Att hur mycket och var företag betalar skatt har en stor medial och politisk sprängkraft blev uppenbart bland annat i november förra året då ett internationellt journalistnätverk offentliggjorde 28 000 sidor läckta dokument rörande avancerade skattestrukturer i Luxemburg, det så kallade Lux-Leaks. Ett flertal svenska välkända företag blev uthängda i samband med detta. Skattestrukturerna var inte olagliga, men frågan om det var etiskt försvarbart att utnyttja dessa gjorde att nyheten fick ett enormt genomslag.


Att vara hållbar på skatteområdet innebär också ökade krav på transparens.

– Ända sedan finanskrisen 2008 har regeringar runt om i världen insett att man behöver mer pengar i statsbudgeterna och därmed ställt sig frågan hur man bättre kan driva in skatt. Det har bland annat resulterat i det så kallade BEPS-projektet (Base Erosion and Profit Shifting) där OECD på begäran av G20-länderna presenterat förslag på åtgärder med syfte att de enskilda ländernas skattebas inte ska urholkas i samma takt som idag. Det ger skattemyndigheterna mer information och gör det mycket svårare för företag att gömma sig bakom olika skattestrukturer.

Nu börjar också allt fler företag fatta galoppen. Ett exempel är Nordea som i sin hållbarhetsredovisning tydligt anger hur mycket skatt man betalar i de länder där man bedriver verksamhet och även hur skatteinbetalningarna utvecklats under åren. Det brittiska gruvbolaget Rio Tinto går ännu ett steg längre och berättar i sin redovisning även hur de inbetalda skatterna använts.

Och enligt David Perrone är det viktigt för alla företag att fundera igenom vad man har för policy och strategi kring skatt, samt inte minst hur man kommunicerar kring detta.

– Om man inte är förberedd när man får en fråga kring skatt från till exempel media eller investerare finns risken att man svarar fel eller inte svarar alls, vilket kan skada den allmänna synen på företaget. Skattefrågor är ofta svåra att förklara och det är viktigt att man anpassar kommunikationen så att den inte misstolkas.

 

David Perrone

Ålder: 34

Bor: Nacka, Stockholm

Familj: Fru och två söner (5 och 2)

Dolda talanger: Grym bowlingspelare samt besitter djupa kunskaper om 60-tals-rock-’n’ roll.

 

David tipsar:

  • Börja med att bestämma vad företaget står för och vilken grad av öppenhet man vill ha.
  • Utforma en policy för skattefrågor utifrån detta.
  • Gör därefter en strategisk analys som mynnar ut i en  kommunikationsplan för skattefrågorna.

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan