close
Share with your friends

Undvik oväntade pensionskostnader i framtiden

Undvik oväntade pensionskostnader i framtiden

Alla företag som har, tidigare haft eller kommer att ha anställda ställs förr eller senare inför det faktum att de behöver känna till vilka pensionsåtaganden och avtal de ingått med arbetstagaren. KPMG:s pensionsspecialister har tagit fram en tjänst, Health Check Pensioner, som hjälper ditt företag att få kontroll över era pensionsåtaganden.

1000

Relaterat innehåll

- De flesta börjar inte gå igenom sina gamla pensionsavtal förrän det blir aktuellt med pension och kontaktar då företag där de tidigare varit anställda. Då är det viktigt att man som företagare vet vad man har lovat. Sitter man med otydliga avtal eller har gjort felaktiga pensionsinbetalningar kan det bli mycket kostsamt att korrigera dem, säger en av KPMG:s pensionsspecialister Mattias Brus, som arbetar med att analysera pensionsrisker i samband med företagsförvärv.  

För att hjälpa dig som företagare att få kontroll över pensionsåtagandena kan KPMG göra en så kallad Health Check – en övergripande riskanalys av företagets pensionsåtaganden som tar hänsyn till legala aspekter, personaladministrativa processer, frågeställningar kring redovisning samt skatterelaterade risker. 

– Det här är en proaktiv tjänst, där vi gör våra kunder uppmärksamma på svagheter som kanske inte utgör en risk idag, men som kan bli det på sikt. Det kan också dyka upp skulder, som man inte känner till och ju tidigare dessa hittas desto bättre, fortsätter Mattias Brus.

Pensionsförsäkringar på Skatteverkets agenda
På senare tid har vi också sett att Skatteverket i allt större utsträckning börjat intressera sig för dessa frågor.

– De kontrollerar bland annat att företagen håller sig inom avdragsramarna för pensionsförsäkrings-premier och redovisar rätt underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader i inkomstdeklarationen. Det positiva med att låta göra en Health Check är att vi kan hjälpa företagen att själva rätta till eventuella misstag och förekomma Skatteverket, berättar Annette Engström, skattespecialist på pensionsfrågor.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan