Harmonisering av bolagsskatterna åter på EU:s agenda

Harmonisering av bolagsskatterna åter på EU:s age...

EU:s finansministrar gav, i samband med ett informellt Ekofinmötet i Riga i lördags, förnyat stöd för att harmonisera skattebasen för bolagsskatter i EU:s medlemsländer.

1000

Kontakt

Caroline Väljemark

Partner

KPMG i Sverige

E-post

EU:s finansministrar gav, i samband med ett informellt Ekofinmötet i Riga i lördags, förnyat stöd för att harmonisera skattebasen för bolagsskatter i EU:s medlemsländer.   Kommissionen la fram ett förslag om CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base) redan 2011, men detta körde fast efter motstånd från många EU-länder. EUs skattekommissionär Pierre Moscovoci uppger nu att man återigen kommer att föreslå ett paket med en gemensam konsoliderad företagsskattebas. Det kommande förslaget, som planeras till mitten av juni i år, kan eventuellt innehålla några justering jämfört med förslaget från 2011, såsom t ex ett förslag om en miniminivå för bolagsskatten.

Syftet med förslaget i den tidigare lydelsen 2011 har varit att företag som bedriver gränsöverskridande verksamhet endast ska behöva följa en regeluppsättning samt arbeta gentemot en skattemyndighet. Enligt förslaget skulle företag och företagsgrupper inom EU själva kunna välja om de ville beskattas enligt EU-reglerna i stället för enligt nationella skatteregler. Tanken har varit att resultaten från alla koncernens bolag inom EU slås samman, justeras enligt EU-regler och sedan portioneras ut till koncernföretagen genom en fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln har i tidigare lydelse bestått av tre komponenter; arbetskraft, tillgångar och försäljning. Därefter har medlemsstaterna rätt att beskatta företagen etablerade i medlemsstaten med den nationella skattesatsen.

Det återstår att se hur det nya förslaget som förväntas presenteras i juni ser ut, samt om de länder som var motståndare tidigare nu kan tänkas ha ändrat inställning. Sverige har tidigare varit negativt inställt eftersom man ansett att CCCTB strider mot närhetsprincipen och urholkar medlemsländernas suveränitet.

Vi bevakar givetvis utvecklingen vidare. Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor.  

Läs mer
KPMG guide to CCCTB

© 2022 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today