close
Share with your friends

HFD avvisar återigen ränteavdragsmål

HFD avvisar återigen ränteavdragsmål

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) undanröjt flera förhandsbesked gällande de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna. HFD har idag, den 27 april 2015, avgjort ytterligare sex förhandsbesked gällande dessa regler.

1000

Kontakt

Jörgen Graner

Partner / Head of International Corporate Tax

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

Samtliga överprövade förhandsbesked gäller den s k tioprocentsregeln, eller närmare bestämt undantaget från tioprocentsregeln. HFD undanröjer även dessa besked och avvisar ansökningarna. HFD avvisar ansökningarna med motiveringen att de frågor som sökandena vill ha svar på inte lämpar sig för förhandsbesked. HFD konstaterar att den reglering som gäller fr o m 2013 kräver att en mängd omständigheter beaktas. Enligt HFD ligger många av dessa utanför den skattskyldiges sfär, vilket medför att förhandsbeskedinstitutet därmed inte är lämpligt för att besvara de ställda frågorna.

I flera av fallen har sökandena hävdat att den svenska regleringen strider mot EU-rätten, men det går HFD alltså inte in på eftersom man inte prövar frågorna i sak.   Dessa beslut från HFD, precis som de tidigare besluten, förstärker ytterligare det faktum att många av de tvistiga frågor som gäller ränteavdragsbegränsningsreglerna kommer att behöva avgöras i domstol, då det är svårt att klargöra rättsläget genom förhandsbesked.

Välkommen att kontakta oss för mer information.  


 

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today