close
Share with your friends

OECD:s globala standard om automatiskt informationsutbyte föreslås bli svensk rätt

OECD:s globala standard om automatiskt informatio...

Regeringen undertecknade i oktober 2014 ett multilateralt avtal om att genomföra OECD:s globala standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Finansdepartementet remitterar nu en promemoria med förslag till ändringar, som behöver göras i den svenska lagstiftningen för att genomföra den globala standarden.

1000

Kontakt

Steven Robertson

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

OECD:s standard bygger på den amerikanska lagstiftningen FATCA:s modell med bilaterala avtal, som genomfördes fullt ut i svensk rätt per 1 april i år. En del avvikelser har dock gjorts för att standarden ska kunna fungera i multilaterala sammanhang och fristående från den amerikanska FATCA-lagstiftningen. OECD:s standard består av en modell för avtal mellan länder om att tillämpa gemensamma rapporteringsnormer som hör till avtalet, den sk Common Reporting Standard (CRS).

Standarden innebär, i likhet med FATCA, bl a att finansiella institut ska identifiera utländska kontohavare och lämna information om deras tillgångar och kapitalinkomster. Informationen ska sedan överföras till det land där kontohavaren har hemvist.

I promemorian föreslås bl a en ny lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, och en ny lag om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Ändringar föreslås även i skatteförfarandelagens bestämmelser om kontrolluppgifter.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Välkommen att kontakta oss om ni har frågor.     

Läs mer
Finansdepartementets promemoria den 23 april 2015: En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (PDF 3,0 MB) 

OECD:s Automatic Exchange of Information

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today