close
Share with your friends

Finansministern vill inte genomföra Företagsskattekommitténs huvudförslag

Finansministern vill inte genomföra Företagsskatt...

Magdalena Andersson skriver nu på Dagens Industri Debatt hur regeringen avser arbeta vidare med ränteavdragsbegränsningsreglerna. Hon anser inte att huvudförslaget ska genomföras utan förespråkar en EBIT- eller EBITDA-modell. Det blir en ny remissrunda och nytt förslag ikraft tidigast 2017, vilket framgick redan av vårpropositionen.

1000

Kontakt

Jörgen Graner

Partner / Head of International Corporate Tax

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

Magdalena Andersson skriver bl a:

"Min samlade bedömning är dock att EBIT-modellen är den modell som är bäst lämpad att utgå ifrån. Trots de fördelar som finns med finansieringsavdraget anser jag att det är för långtgående och att omställningen skulle bli för stor. Modellen skulle möjligtvis kunna bli aktuell på lång sikt. I dag skulle EBIT-modellen fungera bäst i ett internationellt perspektiv, och den uppfattas som mer gångbar bland de allra flesta företagen. Modellen innebär också att asymmetrin mellan eget och lånat kapital och möjligheterna till skatteplanering med ränteavdrag minskar i tillräcklig hög grad.

Det krävs dock som sagt fortsatt analys och omarbetning av förslaget, exempelvis av definitionen av finansiella kostnader. Det behövs mer analys av hur avdragsrätten för räntedelen i hyra/leasing ska behandlas.

Det finns också behov av att analysera om modellen slutligen ska baseras på resultatmåttet EBIT eller EBITDA (Earnings before interest, tax, depreciation and amortization) samt om det behövs särlösningar för vissa branscher – såsom finans- och fastighetsbranschen.

Frågan om nuvarande ränteavdragsbegränsningsregler behöver vara kvar och i så fall i vilken form måste också utredas. Detsamma gäller huruvida förslaget om finansiering genom halvering av tidigare års underskott bör ändras eller ersättas. Därför är min bedömning att fortsatt dialog och en ny remittering av det slutliga förslaget från finansdepartementet kommer att bli nödvändig. Ett förslag kommer att kunna träda i kraft tidigast den 1 januari 2017."

KPMG:s kommentar

Det borde vara självklart att Finansdepartementets fortsatta behandling av ränteavdragsbegränsningsreglerna även tar hänsyn till och påverkas av det förslag till internationella ränteavdragsregler (BEPS Action 4) som OECD väntas lägga fram i höst. Av det diskussionsutkast som OECD publicerade i december förra året framgår att OECDs rekommendation kan komma att innehålla en mer långtgående EBITDA-modell än nu internationellt allmänt tillämpade liknande modeller.

Välkommen att kontakta oss för mer information.,  

Läs mer
Dagens Industri 2015-04-21

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today