close
Share with your friends

Har du ett skelett i garderoben?

Har du ett skelett i garderoben?

Med KPMG:s tjänst ”Transfer Pricing Health Check” hjälper vi dig att upptäcka skeletten i garderoben i tid. Med tjänsten får du en riskanalys av företagets internprissättning. Analys och leverans sker inom en dag.

1000

Relaterat innehåll

Har du full koll på din internprissättning, finns en policy, finns det betydande skatterisker och är dokumentationen på plats? I tjänsten ingår att ett team av Transfer Pricing-specialister kommer ut till ditt företag, kartlägger, analyserar och diskuterar företagets transaktioner. Dokument och policies granskas och analyseras och i slutet av dagen levererar teamet en rapport som presenteras för ledningen eller utvalda personer inom bolaget.

Kristina Sandelin är en av initiativtagarna till den nya tjänsten.

– Att göra en djupare analys av ett företags internprissättning tar ofta lång tid och kan vara kostsam. Med vår nya tjänst kan du enkelt komma igång och snabbt få en hälsokontroll på ditt bolag. Med vår analys får du även en bra vägvisning till hur du ska komma vidare, säger Kristina Sandelin, som är en av KPMGs Transfer Pricing-experter. 

Vad är egentligen Transfer Pricing?
Transfer Pricing handlar om bolagens prissättning av transaktioner inom en koncern, det kan handla om tjänster, varor, finansiella transaktioner och immateriella tillgångar så som exempelvis royalty för ett varumärke. Detta berör alla bolag som har transaktioner med koncernbolag i andra länder.

Vem behöver en Transfer Pricing Health Check?
Denna tjänst vänder sig framför allt till mellanstora bolag eller enskilda divisioner och affärsområden inom globala koncerner. Vet du med dig att det var ett tag sedan ni hade en genomgång av er Transfer Pricing-modell och kanske saknar ni avtal eller policy på området, ja då kan Transfer Pricing Health Check vara rätt val för dig för att snabbt komma igång. Vi kan hjälpa dig att hitta skeletten i garderoben genom vår modell för riskvärdering och vi lämnar förslag till förbättringar kring din prissättning.

Vad händer om jag inte har detta i ordning?
Har man inte en genomarbetad modell för sin internprissättning eller avviker man från sin dokumenterade modell på grund av att verksamheten ändrats, så löper man risken att inte uppfylla de legala krav på armlängdsmässig prissättning, som finns i olika länder. Därmed uppstår en risk för stora skattemässiga justeringar och skattetillägg. Sedan finns det självklart pengar att spara på att ha en optimal prissättningsmodell.

Läs mer om Transfer Pricing Health Check

Har du frågor, vänd dig till din kontakt på KPMG eller någon av följande personer:

Kristina Sandelin, kristina.sandelin@kpmg.se
David Perrone, david.perrone@kpmg.se

KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan