close
Share with your friends

Codes of Conduct 2015

Codes of Conduct 2015

Rapporten ”Codes of Conduct in the Swedish Business Sector 2015” studerar användandet av uppförandekoder bland Sveriges 50 största börsbolag och genomförs för fjärde gången. Rapporten visar att användandet fortsätter öka och att hela 86 procent av bolagen idag arbetar aktivt med uppförandekoder.

1000

Kontakt

Martin Krüger

Partner & Forensic Expert

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

Dekorbild

Kunder en allt viktigare målgrupp

Den viktigaste målgruppen för uppförandekoderna är alltjämt de anställda, men externa parter ökar i betydelse. 25 procent av bolagen inkluderar idag sina kunder i uppförandekoderna, vilket är en siffra som väntas öka i takt med att företagen inser att även deras kunders agerande kan få negativa konsekvenser för deras varumärke.

”Vi ser nu att flera företag har börjat ta ett ansvar även för sina kunders agerande, då de inser hur brott mot uppförandekoden riskerar att slå mot det egna bolaget. Det är uppenbart att bolagen inte kommit lika långt på kundsidan som de har gjort i leverantörsledet, men detta är definitivt en tydlig trend i bolagens övergripande hållbarhetsarbete”, säger Martin Krüger. 

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today