Förslag om långtgående entreprenörsansvar för uts... - KPMG Sverige
close
Share with your friends

Förslag om långtgående entreprenörsansvar för utstationerad personal inom bygg- och anläggningsbranschen

Förslag om långtgående entreprenörsansvar för uts...

Arbetsmarknadsdepartementet lämnade den 31 mars 2015 sitt slutbetänkande avseende implementeringen av EUs utstationeringsdirektiv. Om de föreslagna reglerna om entreprenörsansvar införs i svensk rätt medför det långtgående förändringar för entreprenörer inom bygg- och anläggningsbranschen. Förslaget innebär också ett utökat ansvar för arbetstagarorganisationer och Arbetsmiljöverket.

1000

Kontakt

Partner

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Utredningen föreslår ett införande av entreprenörsansvar för utstationerad personal inom bygg- och anläggningsbranschen. Entreprenörsansvaret ska vara solidariskt (d v s omfatta samtliga led i en entreprenörskedja) och även gälla arbetstagarens lön.

Detta innebär att om den utstationerade arbetstagarens arbetsgivare inte betalar den lön som arbetstagaren har rätt till kan arbetstagaren kräva ersättning från valfri entreprenör i entreprenörskedjan. Arbetstagarens krav ska vara skriftligt och först ha ställts till arbetsgivaren. Entreprenöransvaret är dessutom strikt, vilket innebär att exempelvis ett åberopande av att rimliga kontrollåtgärder utförts inte medför att entreprenören frias från ansvar.

Entreprenöransvaret föreslås bli semidispositivt på så sätt att undantag kan medges för kollektivavtal som medför mer förmånliga villkor än de som anges i tillämpningsdirektivet.  

Utredningen hade också i uppgift att lämna författningsförslag för att förbättra tillgången till information om kollektivavtal och föreslår bl a att arbetstagarorganisationer ska vara skyldiga att anmäla en kontaktperson till Arbetsmiljöverket. Kontaktpersonerna ska tillhandahålla information om de villkor som gäller vid utstationering till Sverige. Arbetsmiljöverket å sin sida har ansvaret att informera om vilka som är kontaktpersoner. Det ska även införas ett förtydligande om att arbetstagarorganisationerna är skyldiga att lämna in kollektivavtal även i situationer när det inte är aktuellt med stridsåtgärder. Dessutom ska regeringen skapa förutsättningar för att försöka få arbetsmarknadens parter att nå överenskommelse om villkoren som ska gälla för utstationerade arbetstagare.    

Sammanfattningsvis kan konstateras att det är betydande förändringar som föreslås. Om entreprenörsansvaret för utstationerade arbetstagares lön införs enligt slutbetänkandet kommer det att medföra stora utmaningar för entreprenörer inom bygg- och anläggningsbranschen.  

Välkommen att kontakta oss för mer information.  

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

Offertförfrågan