Förändrade socialavgifter på unga – sänkning för ... - KPMG Sverige
close
Share with your friends

Förändrade socialavgifter på unga – sänkning för vissa och höjning för andra

Förändrade socialavgifter på unga – sänkning för ...

Sedan den 1 juli 2007 finns en ungdomsrabatt på socialavgifter. I dagsläget innebär den att socialavgifterna, för personer som inte har fyllt 26 år vid årets ingång, bara utgörs av ålderspensionsavgiften samt en fjärdedel av övriga avgifter.

1000

Kontakt

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Vi har i tidigare TaxNews skrivit om regeringens ”brasklappsproposition” med förslag om bl a ytterligare nedsättning för unga under 23 år och igår röstade riksdagen om förslaget. Riksdagen röstade ja till att socialavgifterna ska sänkas ytterligare för de som inte har fyllt 23 år vid årets ingång, genom att bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent ska betalas för dessa. Den ungdomsrabatt, som finns i nuläget för personer som har fyllt 25 år – men inte 26 – vid årets ingång, tas däremot bort helt. De nya bestämmelserna ska enligt beslutet börja gälla redan den 1 maj 2015.    

Ungdomsrabattens framtid fortfarande osäker  

Som vi skrev i TaxNews nr 4 har finansminister Magdalena Andersson i en debattartikel i Dagens Industri uppgett att hon hoppades att vårbudgeten skulle hinna stoppa sänkningen, eftersom ett totalt avskaffande av nedsättningen av socialavgifter för unga kommer att ingå i den vårändringsbudget för 2015 som regeringen presenterar i april. Hon skrev vidare bl a: ”Förslaget innebär alltså en justering av ett system som är på väg att avskaffas. Politiskt är detta oproblematiskt. Det som är olyckligt är att det kan visa sig innebära en ökad administrativ börda för svenska arbetsgivare, liksom för Skatteverket, då de under loppet av mindre än ett halvår skulle möta tre olika arbetsgivaravgifter för en och samma anställd. Denna situation kan undvikas. Riksdagen kan välja att behandla propositionen först efter att den behandlar vårändringsbudgeten eller välja ett senare ikraftträdandedatum. Regeringens bedömning är att det skulle vara en bra lösning. Skulle riksdagen välja en annan väg så kommer regeringen givetvis att följa dess beslut.” Nu vet vi att riksdagen har valt en annan väg och det återstår att se vad Magdalena Andersson nu gör, med facit i hand att det blir förändringar redan per den 1 maj 2015. Kommer hon att lägga fram ett totalt avskaffande (genom utfasning) i vårändringsbudgeten, eller avvaktar hon för att undvika en situation, som hon själv uppgett som olycklig, med tre olika arbetsgivaravgifter under ett och samma år för en och samma anställd? Eller släpper hon rentav sitt förslag om ett totalt avskaffande i dagsläget..? Vårändringsbudgeten ska presenteras (senast) den 15 april så senast då borde besked ha getts i frågan. Vi bevakar givetvis utvecklingen vidare.  

Kommentar 30 mars 2015  

I fredags kom besked från Magdalena Andersson att hon fortsatt tycker att ungdomsrabatten ska slopas. Därför föreslår regeringen att nedsättningen slopas i två steg. Arbetsgivaravgifterna för unga förslås uppgå till 25,46 procent under perioden 1 augusti 2015 till 30 juni 2016. Därefter föreslås ungdomsrabatten att slopas helt.      

Välkommen att kontakta oss för mer information.  

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

Offertförfrågan