KPMG:s Sofia Gedeon medverkar i bok om kvinnors karriär

KPMG:s Sofia Gedeon medverkar i bok om kvinnors k...

Sofia Gedeon, ledamot i KPMG:s styrelse, är en av de 26 ledande kvinnor som i boken Bortom glastaket berättar om sin väg till toppen. Genom intervjuerna har författarna kunnat identifiera sju karriär- och ledarnycklar som tillsammans ringar in framgångsreceptet för dessa kvinnor.

1000

E-post

Relaterat innehåll

Bakom boken står Lena Gustafsson, innovativ expert på organisationers beteenden och legitimerad KBT-terapeut, som under 20 år har hjälpt företag till framgångsrikt ledarskap och goda affärer samt Ulrika Sedell, ledarskaps- och organisationskonsult med 15 års erfarenhet av att skräddarsy ledarskapsprogram och handleda chefer. Lena Gustafsson är också en av grundarna till organisationen Styrelsebalans som verkar för balans i svenska bolagsstyrelser och till vilken KPMG är partner.


– Boken grundar sig egentligen i en ren nyfikenhet från vår sida när det gäller framgångsrika kvinnor på ledande positioner. Hur har de gjort? Finns det några gemensamma framgångsfaktorer? Ganska snart stod det tydligt för oss att dessa kvinnor väljer en klätterställning framför karriärstegen och snarare har en livsplan som innefattar både karriär, relationer och familjen, berättar Lena Gustafsson. 

 

Sju karriär- och ledarnycklar visar vägen

 

Genom intervjuerna har författarna kunnat identifiera sju karriärnycklar och sju ledarnycklar som tillsammans ringar in framgångsreceptet för dessa kvinnor. För Sofia Gedeon har vägen till framgång handlat om att göra rätt val och att våga ta plats i en mansdominerad bransch och omgivning.

 

– När jag får frågan om vad som varit viktigast för mig i karriären så brukar jag svara att det handlar om tre saker; att välja rätt chef, att välja rätt man och att våga prioritera.  Har man en dålig chef ska man absolut söka sig vidare – det kommer inte att bli bättre. Karriär gör man genom att prioritera stenhårt, både i jobbet och i privatlivet, säger Sofia Gedeon.

 

Att prioritera på alla plan i livet och att se till att vara på rätt plats med rätt chef är en av de saker som återkommer i Bortom glastaket. En stark nyfikenhet, viljan att förändra saker till det bättre och att själv utvecklas är också en tydlig drivkraft hos de intervjuade.   

 

– Det som är genomgående för alla de kvinnor vi pratat med är just hur viktigt det är att lämna och gå vidare när det tar stopp i karriären.  De pekar på vikten av att ha en chef som lyfter fram en och att befinna sig i rätt kontext där den egna värdegrunden stämmer med företagets. Vi kan också se att kvinnors nätverkande och relationsskapande är väldigt viktigt när man skapar och utvecklar affärer, säger Lena Gustafsson.

 

Vilken fråga är viktigast för att nå jämställdhet i näringslivet?

 

– I mina uppdrag som föreläsare får jag ofta frågan om hur vi får fler kvinnor att söka sig till ledande positioner och styrelserum. Jag vill istället vända på det och fråga hur vi rekryterar fler kvinnor? Chefer och rekryterare behöver tänka utanför boxen, fördjupa sin kunskap om beteenden och i sitt urval bredda sitt kontaktnät. Det är en fråga om att säkra kompetens i våra företag, helt enkelt att fiska i hela sjön, avslutar Lena Gustafsson.

 
Boken ”Bortom glastaket” finns i bokhandeln från och med 8 mars att går även att beställa på nätet. Läs mer.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today