close
Share with your friends

Korruptionen lever farligt

Korruptionen lever farligt

Korruptionen är utbredd på många håll på den afrikanska kontinenten. Men allt fler krafter verkar för att få bort den. – Politiker har börjat skydda sitt eget anseende. De vet att information sprids snabbt i sociala medier, säger Mark Bunyi, senior rådgivare på KPMG i Kenya.

1000

Relaterat innehåll

Mutor och korruption i samband med affärer är något som förekommer i hela världen – även i Afrika. Många afrikanska ledare ser att användningen av mutor sätter käppar i hjulen för den ekonomiska utvecklingen. Under de senaste åren har därför initiativ tagits för att komma till rätta med problemen.

 

Det var ämnet på Dagens Industris Afrikakonferens i förra veckan. Kenya är ett av de länder där ekonomiska oegentligheter uppmärksammats i samband med stora internationella koncerners verksamhet i landet på sistone.

I slutet av februari i år gick den amerikanska däckjätten Goodyear med på att betala 16 miljoner dollar till amerikanska tillsynsmyndigheter, efter att ha anklagats för att inte ha stoppat mutor som betalats ut från deras kenyanska och angolanska dotterbolag åren 2007-2011. Minst 3,2 miljoner dollar ska ha gått till tjänstemän i statliga och privata bolag i de båda länderna.

– Regeringarna befinner sig under mycket större press i dag, när information från andra rättsväsenden finns lättillgänglig på nätet och i sociala medier, säger Mark Bunyi, som är stationerad i Nairobi, med ansvar för KPMG:s verksamhet i östra Afrika.

 

Förändrad syn på korruption

Även representanter för svenska globala koncerner vittnar om att attityden till korruption är en helt annan i dag, jämfört med för tio år sedan. De är väl medvetna om det finns många som håller ögonen på näringslivet. Det kan vara såväl ideella organisationer, som exportråd och kreditgivare.

– Vad vi gör på ett ställe i världen påverkar det vi gör på alla andra ställen – eftersom förtroende är extremt viktigt för företag som vill skapa affärer. Korruption skadar ett företags förtroende och leder dessutom till högre kostnader, säger Malin Ripa, hållbarhetschef på Volvo lastvagnar.

Hon menar att det krävs att varje företag både har egna interna riktlinjer som säger att mutor är förbjudna och ett system som fångar upp signaler om att det ändå skulle förekomma. Det handlar om att bygga en företagskultur med en hög etiknivå och se till att den hålls vid liv.

– Man måste skapa en utbredd medvetenhet om att korruption förekommer och man måste vara på plats i olika länder och diskutera de här frågorna. Vi brukar till exempel hålla workshops om hur vi förbygger korruption i företaget, säger Malin Ripa.

Ökad transparens

KPMG har hjälpt afrikanska länder att organisera revisionsmyndigheter. I Tanzania och Uganda har den svenska Riksrevisionen och det svenska biståndsorganet Sida hjälpt till att bygga upp sådana myndigheter. Ett av målen är att skapa ökad transparens kring de internationella företagens relationer med lokala myndigheter.

– Nu händer det saker. Förtroende byggs upp medan vi sitter här och talar. Tack vare den nya revisionsmyndigheten i Tanzania är det de tanzaniska myndigheterna som själva upptäcker korruptionen. Det är väldigt viktigt för näringslivet, säger Sidas generaldirektör, Charlotte Petri Gornitzka.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan