close
Share with your friends

Skatteverkets större kontrollinsatser under 2015

Skatteverkets större kontrollinsatser under 2015

På ett presseminarium idag berättade Skatteverket om trender och branscher där man bedömer att särskilda kontroller behövs under 2015.

1000

Kontakt

dekorbild

Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Skatteverket nämnde att bland annat följande områden kommer att granskas särskilt:

Rot- och rutarbeten 

Från den 1 april 2015 börjar nya regler att gälla för rot- och rutavdrag, i syfte att få en mer korrekt redovisning av debiterade kostnader. Reglerna innebär två större förändringar; att fler uppgifter ska lämnas och att begäran om utbetalning framöver endast kommer att kunna göras elektroniskt (med vissa undantag). Skatteverket kommer under 2015 att kontrollera hur detta efterlevs samtidigt som man riktar särskilda  kontrollinsatser mot fönster-, tak-, bredbandsfiber- och städbranscherna.  

Kontroll av bemanningsföretag och resursläkare

Skatteverket kommer under året även genomföra särskilda kontroller mot vårdpersonal i bemanningsföretag, såsom läkare och sjuksköterskor. Skatteverket har uppmärksammat tecken på problem vid redovisning av t ex personalens tjänsteställe vilket lett till att skattepliktiga ersättningar har redovisats felaktigt.  

Gränsöverskridande handel – momsbedrägerier inom EU

Skatteverket uppgav att momsbedrägerier i samband med gränsöverskridande handel är ett stort problem inom EU, och att det största problemet just nu är inköp av elektronik från andra EU-länder genom skenföretag. Skatteverket kommer därför att öka sin kontroll av den gränsöverskridande handeln, bl a genom ett snabbt och riktat informationsutbyte mellan länderna i EU.        

Skatteverket vill få ett ökat antal självrättelser

Ingemar Hansson, generaldirektör på Skatteverket, uppgav att Skatteverkets syfte med att i förväg redogöra för sina riktade större insatser, är att bidra till ökade s k självrättelser. Självrättelse innebär att den skattskyldige på eget initiativ (innan någon utredning / förfrågan initierats av Skatteverket) rättar en oriktig uppgift innan den upptäckts av Skatteverket. Normalt sett kan en självrättelse göras upp till sex år bakåt i tiden. En godtagen självrättelse innebär typiskt sett att skattetillägg inte tas ut och ett skydd mot anmälan för skattebrott.

Välkommen att kontakta våra skattekonsulter för mer information.  

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan