close
Share with your friends

Ställningstagande om skatteavdrag och socialavgiftsavtal för utländska arbetsgivare

Skatteavdrag och socialavgifter för utländska arbetsg..

Den 10 februari publicerade Skatteverket ett ställningstagande i vilket man fastställer att utländska arbetsgivare, som anses ha fast driftställe i Sverige enligt bestämmelserna i 2 kap. 29 § i inkomstskattelagen (d v s oaktat eventuellt undantag i skatteavtal), är skyldiga att göra skatteavdrag på utgiven ersättning till anställda. Vidare fastslår Skatteverket, att det inte är möjligt för en utländsk arbetsgivare med fast driftställe i Sverige att ingå avtal med den anställde om att denne redovisar och betalar arbetsgivaravgifter å arbetsgivarens vägnar (genom ett s k socialavgiftsavtal).

1000

Relaterat innehåll

Ställningstagandet innebär ett förtydligande att bedömningen av frågan om skatteavdrag och socialavgifter för utländska arbetsgivare görs med ledning av bestämmelserna i inkomstskattelagen och att eventuellt skatteavtal saknar betydelse för denna bedömning.

KPMG:s kommentar

Detta innebär att utländska arbetsgivare, som tidigare inte gjort skatteavdrag med stöd av skatteavtal, nu behöver se över sina rutiner gällande skatteavdrag på anställdas ersättningar. Om sådana företag även har socialavgiftsavtal med sina anställda behöver företagen själva redovisa socialavgifter.   Välkommen att kontakta oss för mer information.

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today