Skatteverket uppmanar föreningar med omfattande second hand-försäljning att momsregistrera sig

Skatteverket uppmanar föreningar med omfattande s...

Idag publicerade Skatteverket ett pressmeddelande i vilket man uppmanar ideella föreningar att momsregistrera sig. Bakgrunden är ett ställningstagande från september 2014. Av detta framgår att Skatteverket anser att en ideell förenings second hand-verksamhet kan bli skattebefriad endast om den som bedrivs i en butik som inte är öppen mer än 24 timmar i veckan med till klart övervägande del ideellt arbetande personal.  

1000

Kontakt

Erika Roos

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

Vad innebär pressmeddelandet?  

Under hösten har många föreningar arbetat med hur de ska förhålla sig till ställningstagande, men i och med dagens pressmeddelande får det i vart fall anses vara klart hur Skatteverket ser på det. Det är viktigt att poängtera att sakfrågan inte bara gäller moms, det gäller även inkomstskatt. Det kan dessutom påverka även annan verksamhet som föreningen bedriver.  

Vem påverkas av detta?  

Ideella föreningar som bedriver second hand-verksamhet i större omfattning.  

Vad händer nu och vilka åtgärder kan behöva vidtas? 

 I och med pressmeddelandet har Skatteverket tydliggjort sin inställning i frågan. Vi anser att de föreningar som bedriver second hand-verksamhet måste analysera ställningstagandet och bedöma om de omfattas av det. I ett nästa steg bör en bedömning göras hur detta påverkar övrig verksamhet. Det kan finnas skäl att göra omstruktureringar för att undvika att hela föreningens verksamhet blir skatte- och momspliktig.  

Välkommen att kontakta oss för mer information.  

Erika Roos
+46 8 723 95 49
erika.roos@kpmg.se

Läs mer
Skatteverkets pressmeddelande den 3 februari, 2015

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today