close
Share with your friends

Modell för beräkning av effektivräntan

Modell för beräkning av effektivräntan

KPMG har utvecklat en modell för beräkning av effektivräntan. Denna modell beräknar således den effektiva räntan på basis av ett antal indata såsom löptid, nominell ränta och nominellt belopp på fordran eller skuld.

1000

Relaterat innehåll

KPMGs effektivräntemodell är byggd för att beräkna effektivräntan inom ramen för Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, dvs K3, samt inom ramen för IFRS. Priset för modellen uppgår till 4 900 kronor exklusive moms.    

Kontakt Jörgen Nilsson,
Tel: 08-723 96 93 
E-mail: jorgen.nilsson@kpmg.se  

Beställning
Vänligen skicka ett mail till mallar@kpmg.se
Mailet ska innehålla namn, ev företagsnamn, leveransadress och fakturaadress 

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan