close
Share with your friends

EU-kommissionen lägger ned överträdelseärendet om moms och ideella föreningar

EU-kommissionen lägger ned överträdelseärende

Sverige har idag en särregel som undantar allmännyttiga ideella föreningar från moms under vissa förutsättningar. EU-kommissionen har tidigare anfört att denna regel strider mot EUs momsdirektiv och har därför initierat ett s k överträdelseärende. Under lång tid har ideella föreningar levt i osäkerhet med en befarad risk att tvingas in i momssystemet. 

1000

Relaterat innehåll

Idag meddelade dock regeringen på sin hemsida att Europeiska kommissionen lägger ned överträdelseärendet om moms och ideella föreningar.

Som vi tolkar uttalandet kommer Sverige således även fortsättningsvis att få ha kvar den särregel som gör att allmännyttiga ideella föreningar kan bedriva momsfri verksamhet.

Det bör dock noteras att kommissionens beslut i sig inte medför någon ändring vad gäller den aktuella problematiken rörande ideell second hand-försäljning, se TaxNews nr 6, 2015. Av pressmeddelandet framgår emellertid att Finansdepartementet arbetar med att försöka lösa även den frågan.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan