close
Share with your friends

Har ditt företag leasing? Så påverkas ni av nya leasingstandarden IFRS 16

Så påverkas ni av nya leasingstandarden IFRS 16

Den nya IFRS-standarden för leasingavtal, IFRS 16, berör särskilt dig som leasar ett stort antal tillgångar. Här kan du läsa mer om hur det nya regelverket påverkar dig.

1000

Relaterat innehåll

IFRS 16

IASB publicerade i onsdags IFRS 16 Leases som ska ersätta IAS 17 Leases. IFRS 16 ska tillämpas from 1 januari 2019 och den får tillämpas i förtid givet att IFRS 15 också tillämpas. För leasetagare försvinner den nuvarande klassificeringen i operationell och finansiell leasing och ersätts av en modell där tillgångar och skulder för alla leasingavtal där leasingperioden överstiger 12 månader ska redovisas i balansräkningen. För leasingavtal där avtalsperioden är högst 12 månader eller den underliggande tillgången är av lågt värde finns en valmöjlighet att tillämpa en lättnadsregel. I resultaträkningen ska avskrivningar redovisas separat från räntekostnader hänförliga till leasingskulden. För leasegivare bibehålls i princip reglerna som finns i IAS 17 varför en klassificering i operationell och finansiell leasing liknande den nuvarande ska göras även fortsättningsvis.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan