close
Share with your friends

Ska mobiltelefonen förmånsbeskattas?

Ska mobiltelefonen förmånsbeskattas?

Skatteverket har kommit med ett nytt ställningstagande när det gäller anställdas privata användning av elektronisk utrustning. Du som arbetsgivare kan behöva göra en översyn av hur exempelvis mobiltelefoner används och utreda om dessa ska förmånsbeskattas.

1000

Kontakt

Johnny Ekström

Skatterådgivare personbeskattning

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

dekor

Skatteverket har kommit med ett nytt ställningstagande när det gäller anställds användning av elektronisk utrustning (mobiltelefon, dator, läsplatta och router) på arbetstid och utanför ordinarie arbetstid. Ställningstagandet avser även de abonnemang som är kopplat till utrustningen. Detta betyder att du som arbetsgivare behöver göra en översyn av hur dessa arbetsredskap används av personalen och utreda samt utvärdera om dessa ska förmånsbeskattas.

Johnny Ekström är expert på förmånsbeskattning hos KPMG. Han rekommenderar företag att agera i frågan redan nu.

– Många arbetsgivare saknar rutiner kring dessa frågor idag, det saknas helt enkelt en policy av skattehanteringen av den här typen av utrustning. Säkerhetspolicy och hanteringspolicy kan finnas, men saknar då ofta skattefrågan. I och med det nya ställningstagandet rekommenderar jag dig som arbetsgivare att utvärdera och utreda om de anställda riskerar att bli föremål för förmånsbeskattning.

Enligt Skatteverkets ställningstagande ska frågan om elektronisk utrustning prövas per individ. För de allra flesta företag blir detta svårt och administrativt betungande. Johnnys rekommendation i detta läge är att istället börja med att kategorisera sina anställda och noga dokumentera sina rutiner.

– Det handlar om att hitta grupper av medarbetare som använder utrustningen på liknande sätt och sätta regler för hur dessa grupper ska hanteras. Tumregeln är att utrustningen och dess abonnemang ska vara väsentliga för arbetsuppgifternas utförande. Vidare är det viktigt att dokumentera beslut och rutiner.

Exakt hur ställningstagandet kommer att tillämpas är svårt att säga i dagsläget, men detta kommer att prövas av Skatteverket vid skatterevisioner och av våra domstolar under de närmsta åren. Att kontoret blir mer rörligt och arbetstider mer flytande för flertalet arbetstagargrupper lär sannolikt få genomslag, men vissa grupper kommer även i fortsättningen enbart utföra sina arbetsuppgifter på kontoret och under ordinarie arbetstider. Den tekniska utvecklingen går snabbt och skatterätten släpar efter. Det är denna prövning av vad som krävs i policy och rutiner för att uppfylla lagstiftningens krav som kommer att behöva klargöras när ställningstagandet avgörs i domstol. 

Läs mer på skatteverket.se 

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today