close
Share with your friends

Julgåvor och julbord - vad gäller?

Julgåvor och julbord - vad gäller?

Julen står snart för dörren och för de allra flesta företag nalkas det julfester och julgåvor. Bakom alla glädjefyllda julfester och användbara julgåvor finns det ett antal regler och gränsvärden som är bra att ha koll på för att göra rätt.

1000

Relaterat innehåll

Funderar du på att bjuda in till julbord eller ge julgåvor till din personal och dina kunder? Då kan det vara bra att känna till vilka regler som gäller.

 

Julbord för anställda
Julbord/jullunch för anställda likställs med en personalfest och är en skattefri förmån. Företaget får avdrag med 90 kr/person exkl. moms. För kringkostnader som lokalhyra får ytterligare avdrag med 180 kr/person exkl. moms göras.

 

Avdragsrätten gäller även för anställdas familjemedlemmar och styrelseledamöter. Två personalfester per år är avdragsgilla för företaget. Ytterligare personalfester leder inte till förmånsbeskattning för den anställde.

 

Julbord för kunder
Julbord/jullunch för kunder är enbart avdragsgilla om dessa tillfällen utgör extern representation. Här krävs en direkt anslutning till en affärsförhandling. Avdrag medges med 90 kr/person exkl. moms.

 

Julgåvor till anställda
Julgåvor som lämnas till anställda är skattefri för de anställda om gåvornas marknadsvärde uppgår till högst 450 kr inklusive moms per person. Fraktkostnader räknas inte in i gåvornas värde.

 

Arbetsgivaren får avdrag för utgiften för gåvorna som en personalkostnad och den ingående momsen är avdragsgill.

 

Skattefriheten gäller inte gåvor som lämnas i kontanter eller andra betalningsmedel såsom check eller postväxel. Presentkort som inte kan bytas mot pengar accepteras som skattefria gåvor enligt ett ställningstagande från Skatteverket.

 

Om arbetsgivaren får mängdrabatt vid inköpet av julgåvorna görs bedömningen av om gåvovärdet överstiger 450 kr inte utifrån det faktiska pris som arbetsgivaren har betalat utan med utgångspunkt i det pris inklusive moms som den anställde skulle ha fått betala om han själv hade köpt gåvan.

 

Om julgåvans värde överstiger 450 kr inklusive moms blir hela gåvan skattepliktig från första kronan. Företaget får i så fall avdrag för utgiften inklusive moms som en lönekostnad. Avdrag för den ingående momsen medges då inte.

 

Rot- och rutarbeten som gåva
Presentkort på rot- och rutarbeten kan ges som en skattefri gåva även om den anställde kan få rätt till skattereduktion när presentkortet har använts. Presentkort avseende rot- och rutavdrag kan alltså betala arbetskostnader vars marknadsvärde inklusive moms uppgår till 900 kr utan att skattefriheten går förlorad.

 

Pengar till ideella organisationer som gåva
På senare år har det blivit allt vanligare att arbetsgivare istället för att ge julgåva till sina anställda skänker pengar till ideella organisationer.

 

Om detta sker genom att de anställda ges möjlighet att skänka beloppet till valfri ideell organisation jämställs gåvan med kontanter som de anställda har fått och sedan skänkt bort. De anställda beskattas då för gåvobeloppet som för lön. De anställda kan i vissa fall få skattereduktion för förmån av gåva till ideell verksamhet under samma förutsättningar som om de gett gåvan själva.

 

Om gåvan istället sker på arbetsgivarens initiativ uppkommer inte någon beskattning för de anställda. Gåvan är i sådana fall inte avdragsgill för arbetsgivaren. Det spelar ingen roll att företaget skulle ha haft avdragsrätt om de köpt julgåvor till de anställda.

 

Julgåvor till kunder
När det gäller julgåvor till kunder är dessa normalt inte avdragsgilla för företaget. Det är däremot möjligt att få avdrag för gåvor till kunder vid representation i samband med affärsförhandlingar. Avdrag för representationsgåvor medges, enligt Skatteverket, med högst 180 kr exklusive moms per person.

 

Rätt till avdrag kan även föreligga för enklare reklamgåvor av förhållandevis obetydligt värde till kunder om gåvorna antingen har direkt anknytning till företagets verksamhet eller är enklare presentartiklar med företagets namn eller logotyp.

 

Julgåva eller muta?
Ibland kan gränsen mellan julgåva och muta vara otydlig. Värdet är inte alltid det avgörande, utan sammanhanget, vem gåvan ges till, relationen mellan givaren och mottagaren, samt karaktären på gåvan. Pågår det en myndighetsutövning gentemot givaren, eller om det är frågan om en upphandling, är gränsdragningen än mer känslig.

 

Mellan privata företag är det dock inte lika känsligt om arbetsgivaren godkänt det. Det är ändå en rekommendation att det i företagen finns en skriftlig policy över var gränserna går.

 

På KPMG hjälper vi dig gärna att göra rätt. Kontakta ditt närmaste KPMG-kontor för mer information.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan