close
Share with your friends

A New Vision of Value: Connecting corporate and societal value creation

A New Vision of Value: Connecting corporate and s...

I KPMG:s rapport A New Vision of Value presenteras en ny modell för att kvantifiera socialt värdeskapande. Modellen är utformad för att mäta de faktiska externa värden som uppstår, såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga, samt hur de slår mot företagets resultaträkning.

1000
Tomas Otterström

Sustainability Advisory Lead

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

Genom modellen och analysverktyget True Value, kan KPMG bistå företagsledare, investerare och ägare med att kvantifiera företagens positiva och negativa effekter på omvärlden och på så vis utvärdera deras verkliga värdeskapande, så kallade ”True Earnings”.

Hållbarhet har flyttat allt högre upp på företagens agenda, och med detta följer även ett ökat tryck på företag att mäta och hantera både positiva och negativa externa effekter, så kallade externaliteter. Fram till nu har dessa till stor del exkluderats från mätningar av företags värdeskapande, eftersom de har haft lite eller inget inflytande på företagens kassaflöden eller riskprofiler. Men med intressenters nya värderingar och krav, en ökande regelbörda och nya marknadsmekanismer internaliseras externa effekter, och då kan företagen inte längre betrakta aktieägarvärde och samhällsvärde som två separata discipliner. Det är i denna nya värld som KPMG kan bistå företag med innovativt kunskapsledande med hjälp av verktyg som True Value. I rapporten kan du ta del av ett verkligt case samt ett antal hypotetiska case som visar hur modellen kan användas inom olika branscher.

"A New Vision of Value" (PDF 6,4 MB) är uppföljaren till KPMG:s rapport ”Expect the Unexpected – Building business value in a changing world” (PDF 585 KB), där vi beskrev 10 globala megatrender som kraftigt kommer att påverka företagens möjligheter att vara lönsamma.

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today