close
Share with your friends

På CFO:ers agenda - En orientering i svenska bolags fokus för 2014 - 2015

På CFO:ers agenda - En orientering i svenska bola...

KPMG:s studie ”På CFO:ers agenda” är baserad på 192 intervjuer med ledande befattningshavare inom ekonomifunktionen på svenska bolag. KPMG har kartlagt i vilken utsträckning svenska CFO:er anser att ekonomifunktionen lyckats skapa förtroende och inflytande i verksamheten samt var de kommer lägga sitt fokus de kommande åren.

1000

Kontakt

Christina Kristensson

Management Consulting

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Dekorbild
Studien visar bland annat att bolagen idag rapporterar betydligt snabbare till den interna ledningen än för fyra år sedan. I KPMG:s tidigare studie lyckades endast 15 procent av bolagen rapportera till ledningen på 3-5 arbetsdagar, idag klarar hela 40 procent av bolagen detta.
 

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan