close
Share with your friends

BI-studie om planering, budget och prognos

BI-studie om planering, budget ...

KPMG har under 2013-2014 färdigställt tre rapporter om vad stora svenska bolag och organisationer tycker om sina system och leverantörer av Business Intelligence (BI).

1000

Kontakt

Robert Cagnell

Konsult Management Consulting

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Dekorbild

Utöver undersökningen av system och leverantörer bidrar rapporten till att sätta systemen i ett större perspektiv. Via KPMG:s ramverk för BI redogörs i rapporterna för hur väl strategi, process, organisation, informationskvalitet, teknik och infrastruktur samspelar.

Det är inte alltid systemet som är problemet. Hur är er mognadskurva inom Business Intelligence jämfört med branschkollegornas?

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan