close
Share with your friends

Penningtvätt allt högre på företagsledningarnas agenda

Ny studie: Penningtvätt allt högre på företagsled...

Hur förhåller sig finansbranschen till dagens globala utmaningar avseende skydd mot penningtvätt (AML)? Vår senaste rapport ger en fördjupad analys av utvecklingen inom AML-området. Den ger också inblick i nya riskområden som exempelvis skatteflykt. Utöver detta tar vi en titt på AML-trender inom försäkrings- och kapitalförvaltningssektorn.

1000

Kontakt

Kontakt

Relaterat innehåll

Dekorbild

Årets enkät distribuerades till anställda inom AML- och compliancefunktioner vid de 300 främsta globala bankerna i över 40 länder. Syftet med enkäten är att identifiera nya trender, möjligheter och potentiella hot på AML-området. Samtidigt ger studien ett branschperspektiv på lagstiftning, kostnader för efterlevnad och effektivitet.

Några huvudsakliga resultat:

  • AML-frågor står allt högre upp på företagsledningarnas agenda – 88 procent av enkätdeltagarna svarar att AML prioriteras av företagsledningen.
  • Kostnaderna för compliance fortsätter att öka med i genomsnitt 53 procent för banker, vilket överstiger tidigare prognos på över 40 procent under 2011.
  • I de flesta fall har en global strategi för AML-frågor införts, men det finns utrymme för förbättringar. Endast 32 procent av de 95 procent av enkätdeltagarna med en global AML-policy lyckas upprätthålla enhetlighet i tillämpningen inom bolagens dotterbolag och filialer.
  • Personer i politiskt utsatt ställning (PEP) fortsätter att vara ett fokusområde som uppmärksammas alltmer av företagsledningarna. 82 procent svarade att företagsledningen är delaktig i godkännandeprocessen av kunder som identifieras som PEP.
  • Principen för kundkännedom, Know Your Customer (KYC), fortsätter att vara ett orosmoment – 70 procent uppger att de har varit föremål för ett tillsynsbesök med fokus på det området.

Du kan i rapporten (pdf) också läsa om hur AML-frågorna blir alltmer sammankopplade mellan olika verksamheter och lagstiftningar, som resultat av att det är ett krävande juridiskt område i ständig utveckling.

Film från seminariet "Globala trender inom penningtvätt"

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan