close
Share with your friends

Risk för kvarskatt för företag med brutna räkenskapsår

Risk för kvarskatt för företag med brutna räkenskapsår

Har ditt företag brutet räkenskapsår som slutar under perioden från och med den 31 januari till och med 31 augusti? I så fall löper företaget stor risk att påföras kvarskatt i och med att den nya Skatteförfarandelagen införs.

1000

Kontakt

Relaterat innehåll

Den 1 januari 2012 infördes en ny lag om skatteförfarande. En av de viktigaste förändringarna är att tidpunkten för inbetalning av preliminärskatt inte längre kommer att ske kalenderårsvis utan i anslutning till företagets räkenskapsår. Reglerna tillämpas första gången på räkenskapsår som börjar den 1 februari 2012 och senare. Fyra olika debiteringsperioder införs och för varje räkenskapsår finns en bestämd debiteringsperiod. Preliminärskatten ska börja betalas den andra månaden i debiteringsperioden.

Risk för kvarskatt!

Vid en övergång till de nya reglerna kommer företag med brutet räkenskapsår för räkenskapsåret 2011/2012 endast att debiteras preliminärskatt för perioden 1 januari 2012 fram till den dag företagets nya debiteringsperiod börjar, se ovan. Detta innebär att ett företag vars räkenskapsår slutar under perioden 31 januari – 30 april 2012 endast kommer att betala 4/12 av den beräknade preliminärskatten. Debiterad preliminärskatt kommer normalt sett att motsvara samma preliminärskatt per månad som debiterades året innan. Det kommer troligen leda till en kvarskatt om man inte själv begär en tilläggsdebitering. Om man väljer att inte begära en tilläggsdebitering erhåller företaget en räntefri kredit motsvarande skillnaden mellan inbetald preliminärskatt och slutlig skatt som enligt Skatteverket gäller till och med den 12 februari 2013. Denna likviditetsfördel neutraliseras dock helt eller delvis av att inbetalning av preliminärskatt för räkenskapsår 2012/2013 tidigareläggs enligt de nya reglerna. Nedan följer olika exempel för vad som gäller beroende på vilket räkenskapsår företaget har.

Exempel 1:

Ett aktiebolag med räkenskapsår 1 februari 2011 – 31 januari 2012 debiterades under 2010/2011 en preliminärskatt om totalt 240 000 kr, dvs 20 000 kr per månad. För perioden januari – april 2012 kommer bolaget att debiteras preliminärskatt enligt de gamla reglerna, dvs 20 000 kr per månad och som ska börja betalas i februari 2012. Bolaget kommer således bara att debiteras preliminärskatt under fyra månader. Den preliminärskatt som inbetalas under perioden februari – maj 2012 ska motsvara den inkomst som ska deklareras den 2 maj 2013.

Exempel 2:

Ett aktiebolag med räkenskapsår 1 mars 2011 – 29 februari 2012 debiterades under 2010/2011 en preliminärskatt om totalt 240 000 kr, dvs 20 000 kr per månad. För perioden januari – april 2012 kommer bolaget att debiteras preliminärskatt enligt de gamla reglerna, dvs 20 000 kr per månad och som ska börja betalas i februari 2012. Bolaget kommer således bara att debiteras preliminärskatt under fyra månader. Den preliminärskatt som inbetalas under perioden februari – maj 2012 ska motsvara den inkomst som ska deklareras den 2 maj 2013.

Exempel 3:

Ett aktiebolag med räkenskapsår 1 juni 2011 – 31 maj 2012 debiterades under 2010/2011 en preliminärskatt om totalt 240 000 kr, dvs 20 000 kr per månad. För perioden januari – juni 2012 kommer bolaget att debiteras preliminärskatt enligt de gamla reglerna, dvs 20 000 kr per månad och som ska börja betalas i februari 2012. Bolaget kommer således bara att debiteras preliminärskatt under sex månader. Den preliminärskatt som inbetalas under perioden februari – juli 2012 ska motsvara den inkomst som ska deklareras den 2 maj 2013.

Exempel 4:

Ett aktiebolag med räkenskapsår 1 september 2011 – 31 augusti 2012 debiterades under 2010/2011 en preliminärskatt om totalt 240 000 kr, dvs 20 000 kr per månad. Under perioden januari – augusti 2012 kommer bolaget att debiteras preliminärskatt enligt de gamla reglerna, dvs 20 000 kr per månad och som ska börja betalas i februari 2012. Bolaget kommer således bara att debiteras preliminärskatt under åtta månader. Den preliminärskatt som inbetalas under perioden februari – september 2012 ska motsvara den inkomst som ska deklareras den 2 maj 2013.

För frågor, kontakta gärna:

Göran Ström

goran.strom@kpmg.se

Tel: +46 (0)73 3272044

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan