close
Share with your friends

KPMG TaxNews nr 9 2010 - Skatteverket föreslår ändring av de svenska CFC-reglerna - vill begränsa vita listan

Skatteverket föreslår ändring av de svenska CFC-regl...

Skatteverket har nyligen sett över den s k ”vita listan” och även föreslagit att reglerna för CFC-beskattning ska ändras.

1000

Relaterat innehåll

Skatteverket har i en nyligen publicerad promemoria lämnat förslag till ändringar i de svenska CFC-reglerna bl a innebärande ytterligare begränsningar i den s k "vita listan". Sammantaget innebär Skatteverkets förslag en skärpning av de svenska CFC-reglerna. Om förslaget antas kommer frågan om en utländsk juridisk person hemmahörande inom EES utgör en verklig etablering från vilken affärsmässigt motiverad verksamhet bedrivs bli alltmer central.

CFC-reglerna innebär i korthet att en svensk delägare i en utländsk lågbeskattad juridisk person kan bli löpande beskattad i Sverige för resultatet i den utländska juridiska personen beräknat efter svenska regler. Den utvidgade beskattningsrätt som CFC-reglerna innebär tillämpas på utländska juridiska personer i vissa lågbeskattade länder.

"Vita listan" är ett av undantagen till CFC-beskattning och innebär att inkomster i en utländsk juridisk person som är hemmahörande och skattskyldig i ett land som omfattas av listan inte ska bli föremål för CFC-beskattning. Dock är vissa inkomster särskilt undantagna från "vita listans" tillämplighet.

De inkomster som uttryckligen undantas är olika sorters finansiella inkomster och inkomster från försäkringsverksamhet. Skatteverket har nu föreslagit att även inkomster från upplåtelse av patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter ska undantas från "vita listan". Vidare föreslår Skatteverket att finansiella inkomster ska undantas i större utsträckning. Bland de länder som omfattas av de föreslagna ändringarna kan nämnas Belgien, Cypern, Luxemburg, Irland, Ungern och Nederländerna.

Skattverket föreslår vidare att undantaget till CFC-beskattning för EES-länder avseende inkomster från extern finansieringsverksamhet och försäkringsverksamhet avskaffas. Alla inkomster från lågbeskattad finansieringsverksamhet eller försäkringsverksamhet inom EES kan därmed bli föremål för CFC-beskattning.

Däremot behålls det s k "substansundantaget", innebärande att någon CFC-beskattning inte ska ske om den utländska juridiska personen är hemmahörande inom EES och utgör en verklig etablering från vilken en affärsmässigt motiverad verksamhet bedrivs.

Förslaget från Skatteverket innehåller inte någon särskilt angiven tidpunkt för ikraftträdande.

Avslutningsvis bör det noteras att Skatteverket har överlämnat sitt förslag till Finansdepartementet för vidare handläggning. Det är sannolikt att förslaget kommer bli föremål för stor diskussion.

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today