Jämställdhet och mångfald | KPMG | SE
close
Share with your friends

Jämställdhet och mångfald

Jämställdhet och mångfald

KPMG uppmuntrar mångfald och här behandlas alla efter principen lika möjligheter i arbetet.

KPMG uppmuntrar mångfald och alla behandlas efter principen lika möjligheter i arbetet.

KPMG uppmuntrar mångfald och att olika perspektiv lyfts fram. För att kunna tillgodose våra kunders behov arbetar vi ofta i mångkulturellt sammansatta team tillsammans med kollegor inom vårt internationella nätverk. I dagens informationssamhälle krävs i allt större utsträckning att våra medarbetare har internationell erfarenhet och har förståelse för hur olika marknader fungerar. Medarbetare med andra erfarenheter och kunskaper än de traditionellt svenska är därför mycket värdefulla och bidrar till såväl företagets utveckling som det värde vi kan leverera till kund.

På KPMG behandlas alla efter principen lika möjligheter i arbetet, där ingen skillnad görs på medarbetare av olika kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.