close
Share with your friends

Rådgivare inom skatt

Skatt

Vår skatterådgivning täcker hela skalan, från det stora internationella börsföretagets behov till det mindre familjeägda företaget.

Vår skatterådgivning täcker hela skalan.

Skatt

Sök dig till Sveriges ledande skattekonsulter

Vi är en av världens ledande skatterådgivare. Vår skatterådgivning täcker hela skalan, från det stora internationella börsföretagets behov till det mindre familjeägda företaget.

Affärsmässighet, förståelse för de stora sammanhangen och djup specialistkompetens är starka kännetecken för KPMG:s skattekonsulter. Som skattespecialist ingår du i de team som arbetar med finansiell riskhantering, transaktioner, struktureringsfrågor och mycket mer. Ofta arbetar du tillsammans med våra revisionsteam och bidrar med analyser av hur skattefrågor påverkar olika risker, affärsmöjligheter och handlingsalternativ. Vi hävdar att det är just vårt affärsmässiga synsätt på skattefrågor som gjort att vi är en av Sveriges ledande skatterådgivare.

Deltar i den allmänna debatten

KPMG:s kompetens i skattefrågor syns inte bara i antalet uppdrag utan även i den allmänna debatten. Hur och var företag betalar skatt är en allt viktigare fråga både nationellt och globalt och vi är djupt engagerade i det här ämnet. Vi anlitas ofta som sakkunniga i arbetet med att förändra skatteregler på både svensk och internationell nivå. Vårt internationella samarbete med skatteexperter i andra länder tillför också nya perspektiv vilket är värdefullt för våra kunder.

Hos oss kan du arbeta med: