close
Share with your friends

Dina första år som revisor

Dina första år som revisor

Hur kan de första åren som revisor på KPMG se ut?

Hur kan de första åren som revisor på KPMG se ut?

Årsplanen nedan ger en fingervisning om hur dina första år hos oss kan se ut men alla våra medarbetare har en individuell utvecklingsplan. I början ligger fokus på att lära sig yrket och att förstå kundernas behov. Ansvaret för att leda andra och för att hantera kundrelationer ökar successivt. Karriär betyder olika saker för olika personer. Hos oss handlar det om att ditt nästa steg ska vara rätt för dig.

1) Du arbetar i team

Du arbetar i team, träffar dina första kunder och börjar skapa ditt interna kontaktnät. Under första året påbörjar du även en utbildningsplan med målet att bli auktoriserad revisor. Auktoriserad revisor kan du bli först då du avlagt revisorsexamen.

2) Handledning av yngre kollegor

Redan tidigt i din karriär får du möjligheten att handleda dina yngre kollegor. På en del kontor skriver du även ditt första kunskapsprov under andra året. Provet är ett sätt att säkerställa att du fått med dig rätt kunskap från din första tid hos oss.

3) Ökat ansvar

I takt med att din erfarenhet växer, ökar också ditt ansvar. Ditt fokus är fortfarande att bygga upp din kunskapsbas, men nu tar du allt större ansvar för ledarskap och affärsmannaskap. Inför din revisorsexamen får du möjlighet att skriva FAR Akademis kunskapstest.

4) Fattar viktiga beslut

Efter fyra år är du mer senior och tar viktiga beslut i dina team. Nu är det även dags för auktorisation. Det kräver att du har minst åtta års erfarenhet (kombination av studier och arbetslivserfarenhet), att du uppfyller Revisorsnämndens krav och att företaget känner att du är redo.