Karriär som revisor

Revision

Som revisor arbetar du med att ge företag och dess omvärld en rättvisande bild av verksamheten. Och ytterst skapa stabilitet på kapitalmarknaden.

Som revisor arbetar du med att ge företag en rättvisande bild av verksamheten.

Revision

Revisor - ett arbete i centrum av den finansiella världen

Revision ska ge företag och dess omvärld en rättvisande bild av verksamheten. Och ytterst skapa stabilitet på kapitalmarknaden. Som revisor är du helt enkelt med och bidrar till att våra kunder får en bättre kontroll över sin verksamhet och en bättre uppfattning om var möjligheterna och riskerna finns.

Ett tufft jobb

Att vara revisor är tufft och inte helt olikt detektivarbete. Det kräver en skarp hjärna, sinne för komplexa samband, lyhördhet och ett intresse för företag. Din utveckling är viktig för oss och därför kan du räkna med att löpande genomgå utbildning parallellt med ditt arbete som revisor.

Du är med och granskar system och kontrollstrukturer hos kunderna med målet att den finansiella informationen som lämnas till ägare och kapitalmarknad blir rätt och riktig. Resultaten av ditt arbete blir konkreta beslutsunderlag som dina kunder använder för att driva sin verksamhet. Genom ditt granskande arbete skapar du trygghet hos kunderna, samtidigt som du och ditt team är med och bidrar i våra uppdragsgivares utveckling.

Klicka här för att läsa mer och se en kort film om revisorns roll.