close
Share with your friends

Regler

Regler

Vilka regler gäller för KICC?

Vilka regler gäller för KICC?

Dekorbild

Lagens sammansättning
Ett lag ska bestå av fyra studenter, minst en tjej och minst en kille, som alla är registrerade vid ett av nedan utvalda lärosäten. Inför kommande tävling välkomnar vi både kandidat- och masterstudenter att delta i tävlingen. 

• Stockholms universitet
• Kungliga tekniska högskolan
• Handelshögskolan i Stockholm
• Uppsala universitet
• Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
• Chalmers tekniska högskola
• Linköpings universitet
• Tekniska högskolan i Linköping
• Ekonomihögskolan i Lund
• Lunds tekniska högskola

Tävlingen är öppen för alla som läser någon typ av ekonomisk inriktning. Vilket innebär att även tex. ingenjörer och systemvetare som har ekonomisk inriktning är välkomna att söka. IT-kompetens kan komma till nytta och ett tips är att minst en lagmedlem har ett intresse för dataanalys.

Case
Casen lyfter fram olika strategiska och finansiella problem rörande företag och/eller branscher. Casen väljs ut av Ekonomihögskolan i Lund i samråd med KPMG och kommer ursprungligen från olika universitet runt om i världen.

Caseförberedelse
Lagen har tre timmar på sig att läsa igenom caset och förbereda en presentation. Skriftlig lösning fordras inte. Lösningen sker i en tilldelad lokal, där det finns en värd som kan assistera i eventuella praktiska frågor. Ingen kommunikation är tillåten mellan lagdeltagarna och utomstående, med undantag för värden. Lagen tilldelas papper, pennor, presentationsutrustning och en dator för att kunna skapa en Power Point presentation. Det är inte tillåtet att ta med böcker, anteckningar eller annat material till förberedelserummet. Endast icke-programmerbara miniräknare är tillåtna. Efter tretimmarsperioden ska allt presentationsmaterial överlämnas till värden. Om så önskas ska domarna ha rätt att se över presentationsmaterial efter presentationen, för att använda dem som underlag till bedömning.

Presentation
Varje lag gör en muntlig presentation inför domare och publik. Det är varje lags eget ansvar att klarlägga vilka roller som de själva och juryn kommer ha under presentationen (t.ex. styrelse, konsult, VD). Varje lag presenterar sina lösningar i maximalt tjugo minuter. Under presentationen kommer en värd att höja en skylt då fem respektive en minut av tiden återstår. När tiden är ute kommer värden att avbryta presentationen oavsett om laget har avslutat sin presentation eller ej. Därefter följer en tio minuter lång frågestund där domarna får ställa frågor rörande presentation och innehåll. Även om det presenterande laget inte utnyttjar sin tid maximalt, får inte domarna använda längre tid än tio minuter. Den sammanlagda tiden kan således bli maximalt trettio minuter. Det är värdens ansvar att tiderna följs.

Domare
Varje domarpanel består av minst tre personer, varav en agerar som ledare. Ledarens roll är att kommunicera domarnas bedömning. Domarna kommer från KPMG, universitetet/högskolan och näringslivet. Domarnas uppgift är att tillsammans bedöma lagens styrkor och svagheter utifrån uppställda bedömningskriterier samt bidra med sin erfarenhet genom tips och råd till lagen.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan