Övriga skolor

Övriga skolor

Här finner du kontaktuppgifter till våra representanter på just din skola.

Här finner du kontaktuppgifter till våra representanter på just din skola.

Blekinge Tekniska Högskola

KPMG finns representerat på orterna Karlskrona, Ronneby och Karlshamn. Sammanlagt är vi 21 st anställda inom KPMG i Blekinge med inriktning mot främst revision och rådgivning, men har också kunskaper inom juridik och skatteområdet. Vi satsar sedan många år tillbaka på att ha goda relationer med högskolan och studenterna.

Högskolan i Falun/Borlänge

På KPMG i Falun/Borlänge är vi ca 25 anställda med inriktning främst mot revision och rådgivning men vi har även konsulter på skatteområdet och inom offentlig verksamhet. För oss är det mycket viktigt att ha en god relation med högskolan. Vi samverkar vid Campusdagen och vår ambition är att någon gång under läsåret anordna en eller flera studentkvällar, där vi alltid är öppna för nya idéer och förslag från er studenter. Vi ställer gärna upp som bollplank vid uppsatsskrivning. Vi kan också hjälpa till att föreslå intressanta ämnen att skriva om. 

Kontakt: Josh Homer josh.homer@kpmg.se

Högskolan i Gävle

KPMG rekryterar kontinuerligt ekonomer från Högskolan i Gävle och det är därför viktigt för oss att ha en god relation med studenterna. Vi berättar mer än gärna om vad som väntar om du väljer en karriär inom KPMG. 

Kontakt: Josh Homer josh.homer@kpmg.se

Högskolan i Halmstad

KPMG är sedan våren 2015 samarbetspartner till ekonomföreningen Eurekha på Högskolan i Halmstad. Samarbetet innebär bland annat att KPMG anordnar träffar och aktiviteter för studenterna samt deltar på den årliga arbetsmarknadsdagen. Målet med engagemanget gentemot högskolan är att studenterna ska få de bästa förutsättningarna inför sin framtida karriär. KPMG vill även synliggöra de fördelar och möjligheter som finns avseende en framtida karriär på KPMG.

KPMG har även en nära relation till högskolans sektioner för att stötta och vara med och förbättra ekonomutbildningen.

Kontakt: Sandra Johansson, sandra.johansson@kpmg.se, tel: 0734-139487

Högskolan i Kristianstad

Det är viktigt för oss att ha ett gott anseende bland studenter och vi hjälper gärna till med stöd vid tex uppsatsskrivning eller praktikplats, i mån av tid. Du som student ska kunna känna att du får det stöd du behöver. 

Håll utkik efter datum på affischer i skolan och i sociala medier. Hoppas vi ses!

Kontakt: Charlotte Magnusson charlotte.magnusson@kpmg.se

Karlstad universitet

På KPMG i Karlstad är vi 25 anställda med inriktning främst mot revision och rådgivning men vi har även konsulter på skatteområdet och inom offentlig verksamhet, samt ekonomiservice. För oss är det mycket viktigt att ha en god relation med universitetet. Vi stödjer och samverkar med Matematikekonomföreningen "Emma". KPMG i Karlstad är även revisorer i och därmed även rådgivare till Karlstads Studentkår och studententkårens helägda dotterbolag Kåriosa AB. Vi ställer gärna upp som bollplank vid C- och D-uppsats. Vi kan också hjälpa till att föreslå intressanta ämnen att skriva om.

Kontakt: Oskar Forsberg, oskar.forsberg@kpmg.se, tel: 054-14 48 06

Linneuniversitetet

Kontoret i Växjö har funnits på plats sedan 1980 och vi är idag totalt 25 medarbetare varav sju auktoriserade och tre godkända revisorer. Vi har utöver revision en bred kompetens inom en rad områden. På kontoret finns bland annat skattekonsulter, konsulter inom offentlig verksamhet, redovisningskonsulter och en momsspecialist. Vi har kompetens för stöd inom revision, redovisning, ekonomisk rådgivning, skatterådgivning, verksamhetsutveckling och företagstransaktioner. Våra klienter finns bland såväl mindre och medelstora ägarledda företag som bland större internationella börsbolag. Minst en gång om året försöker vi bjuda till en företagskväll, antingen på vårt kontor eller i någon annan lämplig lokal, för att få en möjlighet att presentera oss och vår verksamhet samt knyta kontakter med studenter. Vi är sedan många år tillbaka en samarbetspartner till EHVS. Att deltaga på årets arbetsmarknadsdag ser vi som en självklarhet och som en ypperlig möjlighet för oss att knyta kontakter med studenter inför kommande rekryteringar men också för att få presentera våra medarbetare och vår verksamhet.

Kontakt: Sofie Moding, sofie.moding@kpmg.se, tel: 0470-58 39 20

Luleå Tekniska Universitet

På KPMG Luleå är vi 24 anställda med inriktning mot revision, redovisning och rådgivning. KPMG rekryterar kontinuerligt ekonomer och jurister från Sveriges universitet och högskolor och därför är det viktigt för oss att ha en god relation med studenterna. Som student vid Luleå tekniska universitet träffar du oss på bland annat arbetsmarknadsdagen EKAR-mässa som går av stapel i februari varje år.

Kontakt: Anna Johansson, anna.e.johansson@kpmg.se, tel: 0920-45 18 13

Mittuniversitetet Campus Sundsvall

Sundsvallskontoret har ca 30 anställda som arbetar med revision, redovisning och rådgivning. Många av oss är unga, runt 25-35 år, och drygt hälften är kvinnor. Vi tycker det är viktigt att tidigt skapa kontakter med ekonomistudenterna. Vi har en aktivitetsplan med olika aktiviteter som pågår från första året på universitetet till att studenten ska ut i arbetslivet. I samarbete med Mittuniversitetet erbjuder vi dig som student praktik hos oss under år 3 och 4. Under praktiken får du som student tillfälle att prova på olika delar av vår verksamhet. Vi är också engagerade i MIUNs CER-projekt.

Kontakt: Maria Nääs, maria.naas@kpmg.se, tel +46 60 645018

Mälardalens Högskola Västerås

KPMG har under de senaste åren rekryterat ett flertal studenter från Mälardalens Högskola till vårt kontor i Västerås, men även till kontoren i Eskilstuna och Stockholm. Vi satsar sedan många år tillbaka på att ha goda relationer med högskolan och studenterna. Basen för våra nyrekryteringar utgörs av studenter på Mälardalens Högskola, men samarbetet med högskolan är extra givande genom att vi får möjlighet att knyta nya kontakter med intressanta människor.

Kontakt:
Daniel Schön, daniel.schon@kpmg.se, tel: 021-495 07 35, Västerås

Umeå Universitet

KPMG rekryterar kontinuerligt ekonomer från Handelshögskolan vid Umeå universitet och det är därför viktigt för oss att ha en god relation med studenterna. KPMG är på plats under Uniaden, välkommen att träffa oss i vår monter eller boka ett kontaktsamtal. Vi berättar mer än gärna om vad som väntar om du väljer en karriär inom KPMG.
 

Örebro universitet

KPMG har en lång tradition av att rekrytera nya medarbetare från Örebro universitet och det är därför viktigt för oss att ha en god relation med studenterna. Sedan flera år tillbaka har KPMG ett nära samarbete med studentkåren och Sesam, vilket innebär att vi deltar och anordnar ett flertal arrangemang.