Våra värderingar

Våra värderingar

Grunden till allt är KPMG:s värderingar och vår distinkta kultur.

Grunden till allt är KPMG:s värderingar och vår distinkta kultur

Värderingar

Våra värderingar är viktiga som ramverk för hur vi ska bete oss mot varandra och mot vår omvärld. Våra kunder väljer KPMG som samarbetspartner på grund av vår yrkesetik, vårt engagemang i uppdragen och hög kvalité i våra leveranser. Våra medarbetare arbetar proaktivt med att leverera branschanpassade tjänster som skapar mervärde för våra kunder.

Men grunden till allt är KPMG:s värderingar och vår distinkta kultur. Genom integritet samt öppen och ärlig kommunikation bygger vi tillit och skapar en grogrund för samarbete. Vi strävar efter flexibilitet och mångfald som skapar en kultur där medarbetarna kan dela med sig av kunskap och ta fram det bästa hos varandra. Vi söker medarbetare som är nyfikna, professionella, har integritet och som uppskattar att samarbeta med kollegor och kunder.

För oss är det viktigt att behålla och förstärka kompetensen hos våra medarbetare. Här finns goda förutsättningar att utvecklas, både professionellt och privat.

KPMG är ett företag som har en stor påverkan i samhället. Genom vår storlek och vår geografiska spridning både globalt och lokalt kan vi använda vårt kunnande och vårt inflytande för att maximera de positiva och minimera de negativa effekterna på både miljö och samhälle.

Våra värderingar:

—Integrity | we do what is right

—Excellence | we never stop learning  and improving

—Courage | we think and act boldly

—Together | we respect each other and  draw strength from our differences

—For Better | we do what matters