Oändliga karriärmöjligheter

Oändliga karriärmöjligheter

Inom KPMG finns oändliga möjligheter till rörlighet, både lokalt och globalt.

Inom KPMG finns oändliga möjligheter till rörlighet, både lokalt och globalt

Intern rörlighet

Förändring vidgar våra horisonter och ger oss nya perspektiv samt möjligheter att lära av andra. Inom KPMG finns det oändliga möjligheter till intern rörlighet både lokalt och inom vårt globala nätverk som i dag består av 147 länder. 

Karriärvägar

Alla medarbetare hos KPMG har en individuell utvecklingsplan som man bestämmer tillsammans med sin Performace manager. För att vi ska kunna ge våra medarbetare rätt stöd är det viktigt för oss att ha en löpande dialog med de anställda. Nästa steg i karriären kan betyda olika saker, det behöver inte betyda att man tar ett kliv uppåt i vår utvecklingstrappa utan kan även innebära att man vill prova en ny avdelning, ort eller till och med ett nytt land. Nedan har vi kort förklarat våra befattningskategorier. 
  • Associate - Instegsrollen direkt efter dina studier. Som Associate är du en del av våra kundteam, men stort fokus ligger på utbildning och utveckling.
  • Senior Associate - Nu tar du större ansvar för det dagliga arbetet i dina kundteam, exempelvis för planering och budget.
  • Manager - Här får du större ansvar för våra kundrelationer och du får chansen att leda dina egna uppdrag och ta ansvar för juniora kollegors utveckling.
  • Senior Manager - Som Senior Manager tar du, utöver leverans i pågående projekt, även på dig ledarroller inom organisationen.
  • Partner - Som partner är du delägare i företaget och arbetar aktivt med att utveckla bolaget. För att bli partner krävs en förmåga att förstå och driva affären.

Jobba utomlands

Allteftersom våra kunder investerar i nya marknader blir vårt behov av internationell erfarenhet och kunskap större.

Våra medarbetare behöver ett globalt perspektiv för att kunna arbeta med våra multinationella kunder. För att möta både medarbetares och kunders krav på internationell erfarenhet erbjuder vi olika Mobilityprogram (GO) som ger våra medarbetare chansen att delta i globala utbyten. Uppdragen inom GO varierar i längd från tre månader till tre år.

Möjligheterna till utlandstjänstgöring varierar beroende på vilket område av verksamheten du arbetar inom och din nivå av erfarenhet.