Övriga skolor | KPMG | SE
close
Share with your friends

Övriga skolor

Övriga skolor

Här finner du kontaktuppgifter till våra representanter på just din skola.

Här finner du kontaktuppgifter till våra representanter på just din skola.

Blekinge Tekniska Högskola

KPMG finns representerat på orterna Karlskrona, Ronneby och Karlshamn. Sammanlagt är vi 21 st anställda inom KPMG i Blekinge med inriktning mot främst revision och rådgivning, men har också kunskaper inom juridik och skatteområdet. Vi satsar sedan många år tillbaka på att ha goda relationer med högskolan och studenterna.

Kontakt: Niclas Bremström niclas.bremstrom@kpmg.se, tel: 0455-130 96

 

Högskolan i Falun/Borlänge

Vårt samarbete med Högskolan Dalarna består av olika aktiviteter. Varje år deltar KPMG på arbetsmarknadsdagar och under denna aktivitet finns det möjlighet till kontaktsamtal med oss. KPMG har deltagit i mentorsverksamhet och vi hjälper gärna till i samband med uppsatsskrivning inom redovisning, revision och finansiering samt andra närliggande områden. Ett samarbete mellan KPMG och ekonomernas förening BoEkon innebär inte bara sponsring utan även en del aktiviteter där ni studenter kan träffa oss för att ställa eventuella frågor. Ambitionen är att någon gång under läsåret anordna en eller flera studentkvällar, där vi alltid är öppna för nya idéer och förslag från Er studenter!

Kontakt: Jenny Barksjö-Forslund, jenny.barksjo-forslund@kpmg.se, 023-6662213

 

Högskolan i Gävle

På Högskolan i Gävle samarbetar KPMG med ekonomernas förening Gavlecon och med Drivhuset Gävleborg som hjälper studenter att starta företag. Vi ordnar aktiviteter tillsammans med både Gavlecon och Drivhuset löpande under året. Vi deltar även under ekonomernas arbetsmarknadsdag i november. Håll också utkik efter oss på högskolan och Drivhuset.

Kontakt: Jenny Sundberg, jenny.sundberg@kpmg.se, 026-150605

 

Högskolan i Halmstad

KPMG är sedan våren 2015 samarbetspartner till ekonomföreningen Eurekha på Högskolan i Halmstad. Samarbetet innebär bland annat att KPMG anordnar träffar och aktiviteter för studenterna samt deltar på den årliga arbetsmarknadsdagen. Målet med engagemanget gentemot högskolan är att studenterna ska få de bästa förutsättningarna inför sin framtida karriär. KPMG vill även synliggöra de fördelar och möjligheter som finns avseende en framtida karriär på KPMG.

KPMG har även en nära relation till högskolans sektioner för att stötta och vara med och förbättra ekonomutbildningen.

Kontakt: Sandra Johansson, sandra.johansson@kpmg.se, tel: 0734-139487

 

Högskolan i Kristianstad

På KPMG i Kristianstad är vi 12 anställda som arbetar med revision, redovisning, skatt och rådgivning. Det är viktigt för oss att ha ett gott anseende bland studenter och vi hjälper gärna till med stöd vid tex uppsatsskrivning eller praktikplats, i mån av tid. Du som student ska kunna känna att du får det stöd du behöver. Cefyrekon anordnar varje år RR-dagen och representanter från vårt kontor finns självklart på plats. Kom gärna till vår monter för att ställa frågor och lära känna oss bättre. 

Under våren håller vi ett seminarium om redovisning, revision samt kring en framtida karriär hos oss på KPMG. Håll utkik efter datum på affischer i skolan och i sociala medier. Hoppas vi ses!

Kontakt: Jesper Sturesson jesper.sturesson@kpmg.se. tel: 044-18 35 00

 

Högskolan Väst

Under våren 2001 valdes KPMG till strategisk samarbetspartner med Stiftelsen Drivhuset vid HV. Drivhuset verkar för en ökad samverkan mellan studenter och företag/organisationer och ska inspirera till och stödja kreativitet, personlig utveckling och entreprenörskap bland studenter vid HV. Det här betyder att vi ger dig (som är student vid HV) 2 timmars fri rådgivning per affärsidé. Dessutom kommer vi att anordna kurser i bokföring och bokslut. Önskas mer information om de kurser mm som hålls i samarbete med Drivhuset vid HV skicka ett e-mail till info.drivhuset@htu.se

Du kan också knyta bekantskap med oss vid den årliga arbetsmarknadsdagen. Vid besök i vår monter får du information om vad det innebär att arbeta hos oss.

 

Jönköping International Business School (JIBS) 

KPMG är Key Partner till Internationella Handelshögskolan i Jönköping Studerandeförening (JSA). KPMG håller nära kontakt med studenter och arrangerar olika aktiviteter som du givetvis ska ta chansen att vara med på! Redan under insparksveckan finns vi synliga då vi är med och sponsrar dataväskor till alla nya studenter vid JIBS. KPMG är även med under JIBS arbetsmarknadsdag, Next Step. Passa gärna på att besöka oss under denna dag och prata med före detta studenter från JIBS som nu har startat sin karriär inom KPMG. Gå gärna in och gilla vår Facebook-grupp där du kan få mer info om våra aktiviteter.

Kontakt: Agnes Wiberg, agnes.wiberg@kpmg.se, tel: 036-34 68 30

 

Karlstad universitet

På KPMG i Karlstad är vi 25 anställda med inriktning främst mot revision och rådgivning men vi har även konsulter på skatteområdet och inom offentlig verksamhet, samt ekonomiservice. För oss är det mycket viktigt att ha en god relation med universitetet. Vi stödjer och samverkar med Matematikekonomföreningen "Emma". KPMG i Karlstad är även revisorer i och därmed även rådgivare till Karlstads Studentkår och studententkårens helägda dotterbolag Kåriosa AB. Vi ställer gärna upp som bollplank vid C- och D-uppsats. Vi kan också hjälpa till att föreslå intressanta ämnen att skriva om.

Kontakt: Oskar Forsberg, oskar.forsberg@kpmg.se, tel: 054-14 48 06

 

Linneuniversitetet

Kontoret i Växjö har funnits på plats sedan 1980 och vi är idag totalt 25 medarbetare varav sju auktoriserade och tre godkända revisorer. Vi har utöver revision en bred kompetens inom en rad områden. På kontoret finns bland annat skattekonsulter, konsulter inom offentlig verksamhet, redovisningskonsulter och en momsspecialist. Vi har kompetens för stöd inom revision, redovisning, ekonomisk rådgivning, skatterådgivning, verksamhetsutveckling och företagstransaktioner. Våra klienter finns bland såväl mindre och medelstora ägarledda företag som bland större internationella börsbolag. Minst en gång om året försöker vi bjuda till en företagskväll, antingen på vårt kontor eller i någon annan lämplig lokal, för att få en möjlighet att presentera oss och vår verksamhet samt knyta kontakter med studenter. Vi är sedan många år tillbaka en samarbetspartner till EHVS. Att deltaga på årets arbetsmarknadsdag ser vi som en självklarhet och som en ypperlig möjlighet för oss att knyta kontakter med studenter inför kommande rekryteringar men också för att få presentera våra medarbetare och vår verksamhet.

Kontakt: Sofie Moding, sofie.moding@kpmg.se, tel: 0470-58 39 20

 

Luleå Tekniska Universitet

På KPMG Luleå är vi 24 anställda med inriktning mot revision, redovisning och rådgivning. KPMG rekryterar kontinuerligt ekonomer och jurister från Sveriges universitet och högskolor och därför är det viktigt för oss att ha en god relation med studenterna. Som student vid Luleå tekniska universitet träffar du oss på bland annat arbetsmarknadsdagen EKAR-mässa som går av stapel i februari varje år.

Kontakt: Anna Johansson, anna.e.johansson@kpmg.se, tel: 0920-45 18 13


Mittuniversitetet Campus Sundsvall

Sundsvallskontoret har ca 30 anställda som arbetar med revision, redovisning och rådgivning. Många av oss är unga, runt 25-35 år, och drygt hälften är kvinnor. Vi tycker det är viktigt att tidigt skapa kontakter med ekonomistudenterna. Vi har en aktivitetsplan med olika aktiviteter som pågår från första året på universitetet till att studenten ska ut i arbetslivet. I samarbete med Mittuniversitetet erbjuder vi dig som student praktik hos oss under år 3 och 4. Under praktiken får du som student tillfälle att prova på olika delar av vår verksamhet. Vi är också engagerade i MIUNs CER-projekt.

Kontakt: Karolina Holm, karolina.holm@kpmg.se, tel: 060-64 50 42

 

Mälardalens Högskola Västerås

KPMG har under de senaste åren rekryterat ett flertal studenter från Mälardalens Högskola till vårt kontor i Västerås, men även till kontoren i Eskilstuna och Stockholm. Vi satsar sedan många år tillbaka på att ha goda relationer med högskolan och studenterna. Basen för våra nyrekryteringar utgörs av studenter på Mälardalens Högskola, men samarbetet med högskolan är extra givande genom att vi får möjlighet att knyta nya kontakter med intressanta människor.

Lars Kjellström, auktoriserad revisor, undervisar på kursen Redovisning och Revision. KPMG brukar hålla föreläsningar och företagspresentationer på skolan vid några tillfällen under året.

Kontakt:
Daniel Schön, daniel.schon@kpmg.se, tel: 021-495 07 35, Västerås
Tobias Eriksson, tobias.j.eriksson@kpmg.se, tel: 021-495 07 00, Eskilstuna
 


Umeå Universitet

KPMG rekryterar kontinuerligt ekonomer från Handelshögskolan vid Umeå universitet och det är därför viktigt för oss att ha en god relation med studenterna. KPMG är på plats under Uniaden, välkommen att träffa oss i vår monter eller boka ett kontaktsamtal. Vi berättar mer än gärna om vad som väntar om du väljer en karriär inom KPMG.

 

Örebro universitet

KPMG har en lång tradition av att rekrytera nya medarbetare från Örebro universitet och det är därför viktigt för oss att ha en god relation med studenterna. Sedan flera år tillbaka har KPMG ett nära samarbete med studentkåren och Sesam, vilket innebär att vi deltar och anordnar ett flertal arrangemang.