Våra rekryteringsprocesser | KPMG | SE
close
Share with your friends

Våra rekryteringsprocesser

Våra rekryteringsprocesser

Så här kan en tänkbar rekryteringsprocess hos KPMG se ut.

Så här kan en tänkbar rekryteringsprocess hos KPMG se ut.

Rekryteringsprocesserna på KPMG kan se olika ut beroende på vilket kontor och vilken roll du söker, för juniora tjänster har vi oftast en löpande process och i vissa fall även en assessmentdag. Du kan läsa mer om hur sådana processer fungerar nedan.

Steg 1: Din ansökan

Du söker våra tjänster online via http://www.kpmg.se/ledigatjanster/. Din ansökan ska bestå av CV, personligt brev och betygskopior från universitet/högskola.

Steg 2: Urval

Vi arbetar oftast löpande med urval av kandidater, se därför till att skicka in din ansökan så fort du ser en tjänst som intresserar dig. Vi kommer att återkoppla till dig oavsett om du går vidare i processen eller inte.

Steg 3: Intervju

Beroende på vilken process det gäller kan detta steg se olika ut. Vanligast är att vi kallar till en HR-intervju där målet är att lära känna dig som person bättre och för att se om vi är en bra match för varandra. Men vi genomför även Assessment Days, vilket ofta är en heldag på vårt huvudkontor där du får visa dina färdigheter genom case och intervjuer samt träffa avdelningens chefer och medarbetare. Det är en bra möjlighet för dig att verkligen få känna på KPMG:s kultur och visa var du går för.

Steg 4: Slutintervju

Oavsett om du varit på en HR-intervju eller en Assessment Day så är nästa steg en slutintervju. Exakt hur slutintervjun går till beror på vilken tjänst du sökt, men slutintervjun sker oftast med en chef för den avdelning där du är en potentiell medarbetare.

Steg 5: Erbjudande om anställning

Efter slutintervjun blir du kontaktad och får besked om du får erbjudande om en anställning hos oss. Vi vill att vår rekryteringsprocess ska säkerställa att du vid ett erbjudande känner att KPMG är rätt utmaning för dig!