close
Share with your friends

Vad innebär det att vara senior medarbetare hos KPMG?

Vad innebär det att vara senior medarbetare hos KPMG?

Allt vi gör handlar om att bygga förtroende och bidra i förändring.

Allt vi gör handlar om att bygga förtroende och bidra i förändring.

Dekorbild

På KPMG får du arbeta med landets mest spännande företag och organisationer, både svenska och internationella. Att arbeta i en bred och internationellt ledande verksamhet som KPMG innebär inte bara att du hjälper våra kunder att lyckas, tillsammans med dina kollegor får du enorma möjligheter att utvecklas. Som senior medarbetare tar du dig an en ledarroll inom KPMG. Vi satsar på våra ledare genom återkoppling i en strukturerad process, olika incitament samt ledarskapsutbildningar. 

Vår affär bygger på förtroende, både från våra kunder samt från samhället i stort. I slutändan betyder det här att våra medarbetares sunda förnuft och nyfikenhet driver fram hållbara och positiva förändringar för våra kunder. För att utvecklas professionellt ser vi även vikten av balans i livet, detta är något vi uppmuntrar. Vi erbjuder även olika sätt att konkret engagera sig i samhället. Läs mer om vårt samhällsengagemang här.

Allt vi gör, tillsammans eller som individer, handlar om att skapa trygghet och bidra i förändring, så att KPMG och våra kunder utvecklas och växer. I en alltmer osäker värld, inspirerar de här principerna oss i vårt arbete med att tackla våra kunders utmaningar, både när vi gräver ner oss i detaljer och när vi lyfter blicken och ser på de stora dragen.

Hos oss kan du räkna med att göra skillnad, helt enkelt.