Den 10 februari avgjordes KPMG Ideation Challenge. När juryn gjort sin slutliga bedömning stod det klart att laget med representanter från KTH, Uppsala universitet och Luleå Tekniska Universitet, kommer att representera KPMG Sverige i den internationella finalen som i år sker helt virtuellt.

Det var laget ”The Arctic South”, bestående av William Mehler, Gabriella Ståhl, Pauline Strand, Agnes Ritzer, Veronica Hardebro och Rebecka Edblad, som enligt juryn hade den bästa idén. Uppgiften handlade om att skapa en avancerad teknisk lösning för att hjälpa en organisation eller industri att överkomma eller ta till vara på effekterna av den globala pandemin. Inspirationen till idén kom från de svårigheter restaurangbranschen mött under rådande pandemi. Lösningen riktar sig mot företag som är beroende av gäster och ett jämnt kundflöde. Men också mot individer som vill besöka restauranger, och på ett säkert sätt undvika köer och folksamlingar.

Laget som ska representera KPMG Sverige i KPMG Ideation Challenge

Varför tog ni hem segern tror ni?

– Vi tror att det var för att vi löser flera kortsiktiga och långsiktiga problem med en lösning. Vår goda gruppdynamik var även en bidragande faktor. Vi studerar olika inriktningar vid olika universitet, har arbetserfarenhet som skiljer sig och olika intressen - därför kompletterar vi varandra på ett bra sätt, säger lagledaren William Mehler.

Hur var er upplevelse av den nationella finalen?

– Jättebra! Det var en spännande dag där vi verkligen fick utmanas. De KPMG-medarbetare som medverkande under dagens workshops gav oss flera viktiga lärdomar och tips, som var användbara för vår pitch men också vårt framtida arbetsliv, säger Gabriella Ståhl.

Årets finaljury bestod av; Arash Afsarian, Head of Advanced Analytics och Intelligent Automation, Johanna Wind, Nordic Customer & Insights Center Manager at Lighthouse, och Elin Siljendal, Risk & Compliance Consulting. Enligt juryn var det lagets djupgående analys och kreativa lösning, tillsammans med en övertygande presentation som gjorde att de tog hem segern.

Intresset för tävlingen har i år varit stort, både i Sverige och internationellt. Totalt sökte 200 studenter till tävlingen, av dessa fick fem lag från några av landets bästa universitet och högskolor tävla i den nationella finalen. Under en heldags workshop tillsammans med konsulter från KPMG Lighthouse, Management Consulting och Risk Consulting, fick lagen utveckla och pröva sina idéer, för att slutligen pitcha.

Laget har nu fått det prestigefyllda uppdraget att representera KPMG Sverige i den internationella finalen 12-13 april, som i år sker helt virtuellt. I finalen kommer laget att ställas mot toppstudenter från närmre 15 olika länder. Priset till vinnarna är 1000 USD per lagmedlem, och ska ge dem en möjlighet att förverkliga idén.
Till sin hjälp har laget två coacher från KPMG, Tobias Holmström Andersson, Management Consulting och Robin Moreno Rinding, Advanced Analytics och Intelligent Automation.

Hur har ni förberett laget inför finalen?

– Vi har under våren träffats kontinuerligt där vi har fokuserat på olika moment. Min roll som coach innebär primärt att vägleda och stötta laget i utvecklandet av deras idé, prototyp och pitch inför den internationella finalen. Som coach har det varit intressant att följa lagets utveckling under resans gång från idé till fungerande prototyp. Det är med stor spänning och stolthet som jag ser fram emot att mäta oss, och KPMG Sverige, med de andra lagen från 15 olika länder världen runt, säger Tobias Holmström Andersson.

Om KPMG Ideation Challenge

KPMG Ideation Challenge är en innovationstävling som arrangeras av KPMG-firmor världen över. Konceptet är en utveckling av KPMG International Case Competition, som grundades i Sverige 1998 och som sedan dess vuxit till att bli en av Sveriges och världens största casetävlingar. Det nya konceptet är ett Employer Branding-program utvecklat för att positionera KPMG som en attraktiv arbetsgivare för både STEM- och business studenter.